Ajankohtaista

Lautakunnat, Päätöksenteko

Sivistyslautakunnan vuoden viimeisessä kokouksessa käsitellään esiopetuksen järjestämispaikkoja ja oppilaaksiottoalueiden muutoksia 

8.12.2023

Sivistyslautakunnan tämän vuoden viimeisessä kokouksessa päätetään muun muassa esiopetuksen järjestämispaikoista lukuvuodeksi 2024–2025 sekä Valkjärven ja Syrjälän koulujen oppilaaksiottoalueiden muuttamisesta avoimiksi. Koko esityslistan voit lukea kunnan kotisivuilta. Sivistyslautakunnan kokous pidetään 14.12. ja kunnan verkkosivuilla julkaistaan tiedote sivistyslautakunnan päätöksistä kokouksen jälkeen.  

Esiopetuksen järjestäminen lukuvuonna 2024–2025

Valtuuston marraskuisen päätöksen mukaisesti kunnassa luovutaan alkuluokkatoiminnasta ja sen myötä esiopetuksen järjestäminen päättyy Vendlaskolanissa sekä Valkjärven, Metsäkylän, Karhunkorven ja Palojoen kouluissa lukuvuoden 2024–2025 alussa. Näiden koulujen tulevien oppilaiden esiopetus järjestetään mahdollisuuksien mukaan sijainniltaan parhaassa mahdollisessa esiopetusyksikössä. Lapselle osoitettu esiopetuspaikka ei määrittele lapsen tulevaa koulua. 

Sivistyslautakunnassa päätetään lukuvuoden 2024–2025 esiopetuksen järjestämisestä ensi viikolla. Esitys lautakunnalle on, että esiopetusta järjestetään 12 päiväkodissa. Osa varhaiskasvatuksen esiopetusryhmistä toimii koulujen tiloissa. Lisäksi Lukkarin ja Maaniitun kouluilla toimivat esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämisen toimipaikat. Esitys koskee lukuvuoden 2024–2025 järjestelyjä ja päätökset esiopetuksen järjestämispaikoista tehdään vuosittain.  

Esiopetusryhmien suunnittelussa lähtökohtana on tilojen tehokas ja tarkoituksenmukainen käyttö, esiopetuksen ja varhaiskasvatuspalveluiden yhteensovittaminen sekä esiopetuksen järjestämistä tukevan ja oppimisen kannalta toimivan kokoisten lapsiryhmien muodostaminen.   

Esiopetukseen lukuvuodelle 2024–2025 ilmoittaudutaan Nurmijärvellä 15.1.–22.1.2024 välisenä aikana. Ilmoittautumisen jälkeen kunta osoittaa lapsen esiopetuspaikan.  

Oppilaaksiottoalueiden muuttaminen avoimiksi alueiksi Valkjärvellä ja Syrjälässä

Sivistyslautakunnassa käsitellään ensi viikolla myös Valkjärven ja Syrjälän koulujen oppilaaksiottoalueiden muuttamista avoimiksi oppilaaksiottoalueiksi 1.1.2024 alkaen. 

Alakoulujen oppilaaksi ottaminen perustuu nk. lukittuihin ja avoimiin oppilaaksiottoalueisiin. Kullekin alakoululle on määritelty lukittu oppilaaksiottoalue, jolla asuville oppilaille osoitetaan lähikouluksi kyseinen koulu. Lukittujen alueiden välisillä avoimilla alueilla asuvien oppilaiden lähikoulun osoittamista valmistelevat aluerehtorit sivistyslautakunnan määrittelemien lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteiden mukaisesti.  

Valkjärven koulu on yhdistetty hallinnollisesti Lepsämän kouluun 1.8.2023 alkaen, jolloin siitä on tullut Lepsämän koulun toimipiste. Koska koulu ei ole enää oma hallinnollinen yksikkönsä, sillä ei voi olla lukittua oppilaaksiottoaluetta.  

Syrjälän koulun kohdalla perusteita oppilaaksiottoalueen muutokseen on useita. Harjulan ja Syrjälän alueiden laskeva oppilasmäärä on aiheuttanut tilanteen, jossa molemmat alueen koulut eivät voi jatkossa olla kaksisarjaisia. Lisäksi Syrjälän koulussa on niin vakavia sisäilmaongelmia, että koulun toiminta siirretään väistötiloihin lukuvuoden 2024–2025 alussa. Parhaillaan tehtävissä Klaukkalan minipalveluverkkotyön vaihtoehtotarkasteluissa Syrjälän koulua ei olla säilyttämässä omana hallinnollisena yksikkönään, vaan koulun oppilaat siirtyisivät tulevaisuudessa opiskelemaan muihin alueen kouluihin.  On perusteltua, että oppilaita ohjataan enemmän Harjulan kouluun, jolloin koulun kaksisarjaisuus turvataan myös jatkossa.  

Siksi sivistys- ja hyvinvointitoimiala esittää, että sekä Valkjärven että Syrjälän koulujen oppilaaksiottoalueet muutetaan avoimiksi oppilaaksiottoalueiksi ensi vuoden alusta alkaen.  

Päätökset tehdään sivistyslautakunnan kokouksessa ensi viikolla ja kokouksen pöytäkirja sekä tiedote päätöksistä julkaistaan kunnan verkkosivuilla.

Takaisin listaukseen