Ajankohtaista

Lautakunnat, Päätöksenteko

Sivistyslautakunnan kokouksen 25.5. päätökset

29.5.2023

Sivistyslautakunnan kokouksen 25.5.2023 päätökset tehtiin esityslistan mukaisina seuraavin muutoksin:

 

Otto Suhonen esitti lausunnon pohjaesitykseen lisättävät tekstit:

Esitys 1:

Lausunnon ensimmäinen kappale (Lisäysesitys lihavoituna ja kursiivilla)

 

Liikennemäärät tontin ympäristössä ja tontilla sekä pysäköintitilatarve tontilla kasvavat nykyisestä, kun rakennuksista tulee myös lukion Rajamäen toimipisteen opiskelijoiden ja henkilökunnan työskentelytila. Pysäköintitilaa autoille (henkilökunta, lukiolaiset, vieraat), mopoautoille, mopoille ja polkupyörille tulee varata riittävästi. Pysäköintipaikkamäärän tarvetta tulee vielä selvittää tarkemmin. Sivistyslautakunta on teettänyt lukion opiskelijoille pysäköintitarpeesta kyselyn, jonka tulokset osoittavat merkittävän määrän opiskelijoista kulkevan lukioon autolla. Kyselyssä esitettiin myös suuri määrä toiveita riittävästä pysäköintipaikkamäärästä. Kyselyn tulokset tulee ottaa huomioon jatkoselvityksessä. Arvioinnissa vertailukohteena tulee huomioida Arkadian yhteislyseo, joka puuttuu aiemman selvityksen vertailukohteista. Lisäksi selvityksessä tulee huomioida, että tulevan yhdistetyn lukion opiskelijat tulevat nykyistä kirkonkylän toimipistettä laajemmalta alueelta, joten tulevaisuudessa nykyistä suurempi osuus lukion opiskelijoista tulee kulkemaan. Paikoitusaluetta uudistettaessa tulee varata sähköautojen latauspisteitä riittävästi.

 

Esitys 2:

Lausunnon kolmas kappale (Lisäysesitys lihavoituna ja kursiivilla)

 

Asemakaavassa tulisi löytää toimiva ratkaisu, joka tarjoaisi sekä riittävät pysäköintialueet että riittävästi vapaata piha-aluetta. Asemakaavan tulisi myös mahdollistaa uusien koulutilojen toteuttaminen kolmikerroksisena tai nelikerroksisena, jotta tonttimaata jäisi muuhun käyttöön mahdollisimman paljon.

 

Otto Suhonen ja Janine Fager-Jokisalo esittivät lausunnon pohjaesitykseen seuraavan lisäyksen:

Lausunnon kolmas kappale (Lisäysesitys lihavoituna ja kursiivilla)

 

Asemakaavassa tulisi löytää toimiva ratkaisu, joka tarjoaisi sekä riittävät pysäköintialueet että riittävästi vapaata piha-aluetta. Jotta tämä olisi mahdollista, on tontin laajentamista maanhankinnalla arvioitava uudelleen. Asemakaavan tulisi myös mahdollistaa uusien koulutilojen toteuttaminen kolmikerroksisena.

 

Lisäksi Janine Fager-Jokisalo esitti pohjaesitykseen seuraavat lisäykset:

Esitys 1

Lausunnon toinen kappale (lisäysesitys lihavoituna ja kursiivilla)

 

Samalla on tärkeä huolehtia, että tontille tulee myös vapaata piha-aluetta, virikkeitä ja toiminnallisuutta riittävästi. Piha-alueen tulisi toimia välituntialueena ja osittain yläkoululaisten oppimisympäristönä. Pysäköintialueet tulee rajata omaksi alueeksi selkeästi erilleen muusta piha-alueesta.

 

Esitys 2 (lisäysesitys lihavoituna ja kursiivilla)

 

Lausunnon viides kappale (lisäysesitys lihavoituna ja kursiivilla)

 

Ympäristön viihtyisyyttä ja varjoa luovaa kasvillisuutta tulee sijoittaa tontille riittävästi, kuitenkin niin, että kasvillisuudesta ei tule näkemäesteitä turvalliselle liikkumiselle.

 

Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti kaikki lisäysehdotukset.

 

Pöytäkirja julkaistaan tarkastamisen jälkeen kunnan kotisivulla 2.6.2023.

Takaisin listaukseen