Ajankohtaista

Lautakunnat, Päätöksenteko

Sivistyslautakunnan kokouksen 14.9.2023 päätökset

15.9.2023

Sivistyslautakunnan kokouksen 14.9.2023 päätökset tehtiin esityslistan mukaisina seuraavin muutoksin:

 

47 § Sivistyslautakunnan lausunto talonrakennuksen investointiohjelmasta 2024-2028

Lautakunta lisäsi yksimielisesti lausuntoon seuraavat kohdat (lisäykset kursiivilla):

Otto Suhosen esityksestä:

Nurmijärven Yhteiskoulun ja lukion suunnittelun tulee edetä nopeasti, jotta lukio saadaan yhteen tilaan mahdollisimman pian. Rakennuksen yhteyteen tulee toteuttaa riittävästi pysäköintitilaa opettajien ja opiskelijoiden käyttöön. Lukio-opiskelijoille on suunniteltava riittävän rauhalliset opiskelutilat sekä tilat itsenäiseen opiskeluun. Lukion vetovoimaisuuden varmistamiseksi rakennuksen suunnittelussa on osallistettava lukion ja yläkoulun oppilaita ja opiskelijoita. NYK:in vanhan liikuntasalin osalta tulee selvittää tilojen kunto ja arvioida, onko järkevämpää toteuttaa tilat uudistiloina. Rakennussuunnittelussa on huomioitava soveltuvilta osin sivistyslautakunnan 25.5.2023 antama lausunto Kirkonkylä, korttelin 2021 tontti 2 (NYK, 2-247), koskevasta asemakaavaluonnoksesta.

 

Virpi Korhosen esityksestä:

Uudisrakennusten suunnittelussa tulee huomioida rakennuksen elinkaaren aikainen hiilijalanjälki, tulevaisuuden kustannukset ja terveydelle turvallisten materiaalien käyttö.

 

Janine Fager-Jokisalon esityksestä:

Uudisrakennusten suunnittelussa ja toteutuksessa kunnan tulee varmistua hankkeen hyvästä ja laadukkaasta valvonnasta. 

Kiinteistön ylläpidolliset tarpeet ja niitä tukevat tekniset seikat huomioitava jo hankesuunnitteluvaiheessa.

 

Pöytäkirja julkaistaan tarkastamisen jälkeen kunnan kotisivulla 22.9.2023.

Takaisin listaukseen