Ajankohtaista

Lautakunnat, Päätöksenteko

Sivistyslautakunnan kokouksen 10.10.2023 päätökset

11.10.2023

Sivistyslautakunta palautti kokouksen 10.10.2023 esityslistalla olleen asian (52 §) valmisteltavaksi.

 

52 § Alkuluokkatoiminnasta luopuminen lukuvuoden 2025-2026 loppuun mennessä

Lautakunta päätti yksimielisesti Otto Suhosen esityksestä seuraavasti:

Asia palautetaan valmisteltavaksi siten, että tehdyn vaikutusarvioinnin skenaarioiden lisäksi laaditaan päätösvaihtoehto ja ennakkovaikutusten arviointi vaihtoehdosta, jossa alkuluokkatoimintaa jatkettaisiin esi- ja perusopetuksen välisenä tiivistetyn yhteistyön muotona osassa yksiköistä.

Vaihtoehdossa alkuluokkamallin käyttöä jatkettaisiin esi- ja perusopetuksen välisenä tiivistetyn yhteistyön muotona yksiköissä, joissa ensinnäkin alkuluokkatoiminta on tällä hetkellä käynnissä ja toiseksi tilaratkaisut mahdollistavat ryhmän jakamisen pienempiin osiin vaikutusten ennakkoarvioinnissa tarkoitetulla tavalla ja/tai esiopetus päättyisi alkuluokkamallin alasajon myötä. Vaihtoehdon tavoitteena olisi, että alkuluokkatoiminta jatkuisi yksiköissä, joiden tilat ja toimintaympäristö mahdollistavat alkuluokkamallin kehittämisen edelleen.

 

Pöytäkirja julkaistaan tarkastamisen jälkeen kunnan kotisivulla 18.10.2023.

Takaisin listaukseen