Ajankohtaista

luonto, Nurmijärven Vesi, Uimarannat

Sääksjärven veden laatua tarkkaillaan jatkuvasti ja säännöllisesti

12.9.2023

Nurmijärven Veden mukaan Sääksjärven veden laatua tarkkaillaan jatkuvasti ja säännöllisesti. Sääksjärven pääasiallinen havaintopaikka, Sääksjärvi pohjoinen 2, on ollut tarkkailussa vuodesta 2016 saakka. Tästä havaintopisteestä otetaan näytteet fysikaalis-kemiallismäärityksiä varten kolme kertaa vuodessa – helmi-maaliskuussa, heinäkuussa ja lokakuussa. Lisäksi otetaan näytteet kesä-heinä- ja elokuussa a-klorofyllin määritystä varten.

Tämän vuoden tulokset ovat normaaleissa vaihteluväleissä, eli lähellä samaa tasoa kuin viime vuonna. Seuraavat näytteet otetaan lokakuussa.

Vihtilammesta juoksutetaan vettä Sääksjärveen ainoastaan tarvittaessa, eikä koskaan kesä-elokuussa. Vihtilammesta ei ole juoksutettu vettä tänä, eikä myöskään viime vuonna ollenkaan.

Sääksjärvessä tehtiin vesikasvillisuuskartoitus viime vuonna. Tulosten mukaan Sääksjärvessä on vaateliasta kasvillisuutta, joka on tyypillistä karuissa ja puhdasvetisissä järvissä.

Takaisin listaukseen