Ajankohtaista

luonto, Matkailu, Sääksi, Uimarannat

Sääksin ja Tiiran uimavesien laatu hyvä

14.6.2023

Keski-Uudenmaan uimavesien mikrobiologinen laatu hyvä

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus haki 8.6.2023 uimarantavesien seurantanäytteitä Järvenpään, Mäntsälän, Tuusulan ja Nurmijärven suurimmilta yleisiltä uimarannoilta eli niin sanotuilta EU-rannoilta. Näytteistä tutkittiin Escherichia coli– bakteeri sekä suolistoperäiset enterokokit. Uimarantojen vesien mikrobiologinen laatu täytti uimavedelle asetetut laatuvaatimukset. Sinilevää ei rannoilla havaittu. Bakteeripitoisuudet olivat hyvin matalia.

Uimarantavesien lämpötilat vaihtelivat 10,5 – 17,4 °C välillä. Lämpimintä vesi oli Tuusulassa Häklin uimarannalla ja viileintä Keravanjärven uimarannalla Mäntsälässä. Näytteet otettiin viime viikon torstaina, jolloin oli vielä melko viileää erityisesti öisin. Nyt ilman lämpötilat ovat nousussa, joten uimavedetkin lämpenevät.

Uimavesinäytteet otettiin seuraavilta järviltä ja rannoilta:

Järvenpää: Tuusulanjärvi, Tervanokan uimaranta

Tuusula: Häklin ja Urheilupuiston lammet sekä Rusutjärven uimaranta

Mäntsälä: Keravanjärvi (Mäntsälän kunnan uimaranta) ja Saaren uimaranta

Nurmijärvi: Sääksin uimaranta (Sääksjärvi) ja Tiiran uimaranta (Valkjärvi)

Uimaveden laadusta tiedottaminen

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sivuilta http://www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi/uimavesitulokset löytyy uimarantojen tulostaulukko, johon uimakauden aikana otettavien vesinäytteiden tulokset päivitetään. Näytetulokset löytyvät myös uimarantojen ilmoitustauluilta.

Sinilevähavaintoja voi seurata Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämässä Järvi-meriwikissä (www.jarviwiki.fi), jonne jokainen voi merkitä myös omat sinilevähavaintonsa.

Takaisin listaukseen