Ajankohtaista

Kaikki

Ruoppauksesta ja niitosta ilmoittaminen uudistuu – mikä muuttuu?

22.5.2023

Ruoppauksista ja niitoista ilmoittamiseen on tullut 15.5.2023 muutoksia. Tästä alkaen ilmoitus tehdään aluehallinnon asiointipalvelussa.

 Sähköinen asiointipalvelu

Uudella lomakkeella ruoppaus- ja niittoilmoitus tehdään täysin sähköisesti. Asiointipalvelussa asiakas voi lisätä myös kaikki tarvittavat liitteet. Myös ruoppausalan ja läjityspaikan voi merkitä suoraan kartalle. Samalla voi tarkastella mm. kartta-alustalla suojelualueita ja pohjavesialueita. Lomakkeen uudistamisella on pyritty helpottamaan ilmoitusmenettelyä ja kaikki tarvittavat tiedot on mahdollista ilmoittaa kerralla. Järjestelmä vaatii vahvan tunnistautumisen.

Kuntaan ilmoitus vireille tulleesta ilmoituksesta tulee tiedoksi suoraan järjestelmän kautta ja se menee sähköpostilla kunnan kirjaamoon. Viestissä kerrotaan, että ilmoitus on tarkoitettu tiedoksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja se sisältää linkin sähköiseen asiointiin.

Asiakas voi tarvittaessa olla yhteydessä ympäristöasioiden asiakaspalveluun ja saada sieltä ohjausta.

Asiointipalvelun osoite: https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut

Lisää aiheesta: Rantojen kunnostus (vesi.fi)

Takaisin listaukseen