Ajankohtaista

Kunnanhallitus, Opetus ja koulutus, Päätöksenteko, Rakentaminen

Rajamäen kampuksen luonnossuunnitelma hyväksyttiin – rakentaminen alkaa ensi vuonna

15.8.2022

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 15.8.2022 Rajamäen kampuksen luonnossuunnitelman. Suunnitelmassa Rajamäen kampus toteutetaan siten, että Seitsemän veljeksen koulun tilalle rakennetaan uudisrakennus, Kuntola-rakennus peruskorjataan ja siihen liitetään uudisrakennusosa. Kuntolan peruskorjaus voidaan valtuuston tammikuisen päätöksen mukaan tarvittaessa muuttaa uudisrakennushankkeeksi, mikäli se osoittautuu kokonaistaloudellisesti edullisemmaksi ratkaisuksi. Lisäksi kampusalueelle rakennetaan Rajakaaren korvaavat tilat.

Luonnossuunnitelmaa ja tilaohjelmaa on kehitetty alkuperäisestä hankesuunnitelmasta jonkin verran. Keskeinen muutos on ollut oppimistilojen rakentaminen monimuotoisemmiksi, mikä mahdollistaa opetustoiminnan nykyaikaistamisen erilaisia tiloja hyödyntäen. Luonnossuunnitelman kehitystyön yhteydessä kävi ilmi, että Rajamäeltä puuttuvat kokonaan kiinteistöhoidon sosiaalitilat. Nämä lisättiin tilaohjelmaan. Luonnossuunnitelmassa ja valmistelussa olevassa tarjouspyyntöaineistossa on lisäksi huomioitu, että koulukeskusta voidaan käyttää myös johto- ja valmiuskeskuksena kriisitilanteissa.

Talonrakennushankkeiden yhtenä osana on luonnossuunnitelmien hyväksyminen. Kun hankkeen luonnossuunnitelmat ylittävät 4 miljoonaa euroa, menevät ne kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.

Urakkakilpailu aloitetaan elo-syyskuussa ja rakennustyöt on tarkoitus aloittaa vuonna 2023.

Takaisin listaukseen