Ajankohtaista

Katu- ja tiesuunnitelmat, Kunnallistekniikka, Liikenne, Rakentaminen

Rajamäen Astrakanintielle tulossa kiertotie

13.9.2023

Kunta rakentaa Kylänpään asemakaava-alueen yhteydessä Astrakanintien uutta linjausta. Lisäksi nykyiselle Astrakanintielle rakennetaan uutta jalankulku- ja pyörätietä aina Käpyläntien liittymään asti. Työn ajaksi Astrakanintielle rakennetaan kiertotie. Arvioitu urakka-aika hankkeessa on 18.9 – 30.10.2023.

Liikennejärjestelyt muuttuvat työn edetessä

Astrakanintien urakan liikenteenjärjestelyissä on kuusi eri työvaihetta, joista tiedotetaan työn edetessä. Ensimmäisessä vaiheessa Astrakanintien ajoneuvoliikenne ohjataan kiertotielle. Kulku Käpyläntielle sekä Rajamäentien ja Käpyläntien välissä oleville kiinteistöille tapahtuu Astrakanintien vanhaa linjausta pitkin.

Karttakuva Rajamäen Astrakanintien tilapäisistä liikenteenjärjestelyistä vaiheessa 1 syksyllä 2023.

 

Astarakanintien ja Käpyläntien risteysalueen rakentamisen jälkeen rakennetaan Rajamäentien ja Käpyläntin välisellä osuudella. Astrakanintien ajoneuvoliikenne sekä kulku Käpyläntielle tapahtuu kiertotien kautta. Tässä työvaiheessa 2 on ajoneuvoliikenteen osalta käytössä liikennevalojärjestelyt. Työvaihe 2 kestää noin kaksi viikkoa.

Karttakuva Rajamäen Astrakanintien tilapäisistä liikenteenjärjestelyistä vaiheessa 2 syksyllä 2023.

 

Rajamäentien ja Käpyläntien välisille kiinteistöille ajo tapahtuu joko vanhan Astrakanintien tai kiertotien kautta työvaiheesta riippuen.

Huomioi muut liikkujat – noudata varovaisuutta alueella

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden tulee noudattaa erityistä varovaisuutta liikkuessaan työmaa-alueen läheisyydessä. Joidenkin työvaiheiden osalta käytettävissä oleva tila ajoneuvoliikenteelle ja kevyelle liikenteelle on vähäinen ja mahdollisuutta kiertotiejärjestelyihin jalankulku- ja pyöräliikenteen osalta ei ole.

Myös ajoneuvojen kuljettajien on hyvä hidastaa ja tarkkailla muita tiellä liikkujia.

Kunta pahoittelee asukkaille, yrityksille ja muille tienkäyttäjille rakennusurakasta aiheutuvaa haittaa.

Astrakanintie_tilapainen_liikenteenohjaus

Takaisin listaukseen