Ajankohtaista

Asuminen, Ikäihmiset, Joukkoliikenne, Lapset, Liikenne, Nuoriso

Rajamäellä liikenneturvallisuutta parannettu alentamalla nopeusrajoitusta 30:n km/h

25.8.2022

Rajamäellä alueellinen nopeusrajoitus on elokuussa alennettu 40:stä km/h 30:n km/h liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Ajonopeuden alentaminen keskustan ja asuinalueiden kaduilla on yksi liikenneturvallisuustoimenpide kunnan suunnitelmissa, ja myös Liikenneturvan suositus. Kunta tekee lisäksi ajorataan nopeusrajoitusmerkintöjä risteysalueille ja nopeusrajoitusalueen alkamiskohdille. Koulujen läheisyyteen tehdään ajorataan varoitusmerkintä, jossa kerrotaan alueella olevan lapsia.

Turvallista liikkumista tukee alhainen ajonopeus asuinalueilla ja keskustassa

Nurmijärven turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelmassa, joka valmistui 2020, on esitetty yhtenä liikenneturvallisuustoimenpiteenä nopeusrajoituksen alentamista 30:n km/h keskustan alueen ja asuinalueiden kaduilla. Rajamäen nopeusrajoituksen alentamisesta 40:stä km/h 30:n km/h on kunnallistekniikan päällikkö päättänyt toukokuussa 2022. Nopeusrajoituksen muutos toteutettiin elokuussa.

Liikenneturva suosittelee nopeusrajoituksen 30 km/h käyttämisestä alueilla, joilla liikkuu paljon jalankulkijoita ja pyöräilijöitä. Liikenneturvan tutkimuksen mukaan nopeusrajoitus 30 km/h lisää jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuden tunnetta ja helpottaa suojatien ylittämistä. Myös autoilijalle jää enemmän havainnointi- ja reaktioaikaa nopeusrajoituksen ollessa matalampi.

Liikenneturva perustelee alemman nopeusrajoituksen käyttöä seuraavasti:

”Siinä kohtaa, kun 30 km/h ajava on pysähtynyt, 40 km/h ajavalla jarrutus on vasta alkanut ja nopeuttakin on jäljellä reilusti yli 30 km/h. Törmäysnopeudella on suora vaikutus jalankulkijan tai pyöräilijän loukkaantumisriskiin.”

Ajonopeudesta muistutetaan myös ajoratamerkinnöillä

Alennetun nopeusrajoituksen tehostamiseksi kunta on päättänyt lisätä ajorataan maalattuja nopeusrajoitusmerkintöjä 30 km/h. Merkintöjä tullaan toteuttamaan nopeusrajoitusalueen alkamiskohtien lisäksi risteysalueille muistuttamaan kuljettajia voimassa olevasta rajoituksesta.

Lisäksi koulujen läheisyyteen merkitään ajorataan varoitusmerkintä ”Lapsia”.

Takaisin listaukseen