Ajankohtaista

Kiinteistöt, Opetus ja koulutus, Rakentaminen, Tilakeskus

Rajakaaren purku käynnistynyt

19.7.2023

Rajakaaren purkutyö on käynnissä. Huonokuntoisen Rajakaaren asteittainen purkaminen alkoi lukukauden päätyttyä rakennuksen sisäpurulla. Purkutyön ensimmäisessä vaiheessa poistettiin rakennuksesta asbesti- ja haitta-aineet, ja tehtiin muu sisäpurku.

Maanantaina 17.7. työmaalle siirtyi isompia purkutyöhön käytettäviä koneita. Keskiviikkona 19.7. aloitettiin raskaampien ulkorakenteiden purku Rajakaaren liikuntatilan päädystä.

Purkutyön eteneminen

Purkutyö tehdään lajittelevana purkuna, jolloin rakenteet puretaan järjestelmällisesti ja jätteet lajitellaan ja uusiokäytetään mahdollisimman pitkälle. Tarkoituksena on saavuttaa mahdollisimman suuri hyötykäyttöaste ja näin pienentää myös purkujätteiden käsittelyn ympäristövaikutuksia.

 

Rakennuksen purun syyt

Rajakaaren purkupäätöksen taustalla on sisäilmaongelmat. Rakennuksessa on todettu useita kosteus- ja mikrobivaurioita. Rajakaari todettiin niin huonokuntoiseksi kampuksen rakennuksia tutkittaessa, ettei rakennuksen peruskorjauksella olisi voitu taata terveellisiä ja turvallisia tiloja käyttäjille. Rajakaaren purusta päätti tekninen lautakunta yksimielisesti 2.3.2023.

Urakkasopimuksen mukaan purkutyö on valmis viimeistään viikolla 38/2023. Purkutyöstä vastaa SRV.

Rajamäen kampukselle tulee tilat perusopetuksen 6.–9. vuosiluokille eli noin 600 oppilaalle, sekä liikuntatilat koulun ja liikuntapalveluiden käyttöön. Seitsemän veljeksen koulun ja Kuntola-rakennuksen tilalle rakennetaan uudisrakennus. Kampusalueen rakennusten yhteislaajuus on noin 7 600 bruttoneliömetriä. Kampus valmistuu vuoden 2025 aikana ja pihatyöt kevään 2026 aikana.

Takaisin listaukseen