Ajankohtaista

Katu- ja tiesuunnitelmat, Liikenne, Maankäyttö, Pyöräily, Rakentaminen, Viheralueet

Puunhakkuutöitä Ilvesvuori pohjoisen alueella

7.5.2024

Nurmijärven kunta suorittaa puuston raivausta Ilvesvuori pohjoisen (Keskon tontti) katu- ja liittymäjärjestelyiden rakentamista varten.

Puustoa kaadetaan karttaan punaisella ympyröidyillä alueilla rakennettavan Keskokadun (K1) kohdalla sekä Helsingintien/Ilvesvuorenkadun kohdalle rakennettavan Pirkkakadun liittymän (K2) kohdalla.

Hakkuutyöt aloitetaan, sääoloista riippuen, viikon 19 lopulla ja ne kestävät noin viikon ajan. Töistä saattaa aiheutua väliaikaista haittaa kevyelle liikenteelle Pekontien ja Myllykukon välisellä kevyenliikenteen väylällä sekä Ojamäentie – Sepelimäki välisellä alueella.

Kunta pahoittelee hakkuusta mahdollisesti aiheutuvia haittoja jalankulku- ja pyöräteiden käyttäjille.

Karttakuva Kirkonkylän Ilvesvuori pohjoinen alueesta. Karttaan merkitty alueella tehtävät puunhakkuukohdat.

Takaisin listaukseen