Ajankohtaista

Sähkö

Puihin kertyvä lumi voi aiheuttaa häiriöitä sähkönjakeluun

12.12.2022

Runsaan lumisateen takia ilmalinjoihin sekä ilmalinjojen läheisiin puihin pääsee kertymään lumikuormaa. Kun puiden lumikuorma on tarpeeksi suurta, puut voivat taipua tai kaatua ilmalinjalle, jolloin sähkönjakelun suojaus toimii katkaisemalla sähkönsyötön.

Ajankohtaisen sähkönjakelun tilan voit tarkistaa keskeytyskartastamme osoitteessa: www.nurmijarvensahko.fi/sahko-ja-lammityskatkot/sahkonjakelukeskeytykset/. Sähkönjakelun keskeytyskartta päivittyy reaaliajassa, joten tieto on aina ajankohtaista. Yksittäiset pienjänniteviat eivät näy keskeytyskartassamme.

Nurmijärven Sähköverkko Oy on tietoinen, kun sähkönjakeluverkossa tapahtuu muutoksia, esimerkiksi vikatilanteissa, kun sähkönjakelu katkeaa asiakkailta. Nurmijärven Sähköverkko selvittää jakeluverkon viat mahdollisimman nopeasti.

Nurmijärven Sähköverkko Oy pahoittelee lumikuorman takia aiheutuneita sähkönjakelun keskeytyksiä.

Takaisin listaukseen