Ajankohtaista

Lapset, Liikenne, luonto, Rakentaminen, Tilakeskus, Varhaiskasvatus

Professorintien päiväkodin pihan peruskorjaus alkaa kesäkuussa

22.5.2024

Nurmijärven kunta peruskorjaa Professorintien päiväkodin pihan kesän aikana. Päiväkodin pihan teemana on luonnonmukaisuus – pihalle tuodaan luontoon liittyviä asioita nykyisen hiekkapihan tilalle. Pihan maata muotoillaan rakentamalla kumpareita, ja sinne tulee nurmi- ja hiekka-alue, paljon pensaita ja puita sekä vesiaihe. Pihan peruskorjaus tehdään 1.6.-30.8.2024 välisenä aikana. Hankkeeseen on saatu avustusta Aluehallintoviraston päiväkotipihojen liikuntaedellytysten parantamiseen ja luonnonmukaistamiseen tarkoitetuista määrärahoista.

Pihan peruskorjaus

Työt alkavat pihan aitaamisella. Rakennusalue aidataan turvallisuuden vuoksi. Mikäli rakennusalueen ulkopuolella joudutaan tekemään kaivuutöitä, aidataan alue myös niiden töiden ajaksi.

Rakennustyöt alkavat viimeistään 5.6.2024. Pihan rakentaminen etenee vaiheittain, alkaen ns. isolta puolelta, eli luoteen puoleiselta pihalta.  Koko piha muuttuu rakennustyömaaksi 30.6.2024, kun päiväkoti menee kokonaan kiinni heinäkuun ajaksi.

Pihan ollessa rakennustyömaana 1.6.–30.8. välisen ajan, on siellä oleskelu ehdottomasti kielletty, myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Melua, pölyä ja maansiirtoajoneuvoja

Töistä aiheutuu, ikävä kyllä, melu- sekä pölyhaittaa. Haitat on kartoitettu jo suunnitteluvaiheessa, ja ne pyritään pitämään mahdollisimman vähäisinä.

Alueella liikkuu muun liikenteen seassa rakennustöihin tarvittavaa maansiirtokalustoa. Rakennustyömaan lähistöllä liikkuvien toivotaan noudattavan erityistä varovaisuutta vaaratilanteiden ehkäisemiseksi. Työmaaliikenne järjestetään aluesuunnitelman mukaisesti, ja sitä tullaan päivittämään töiden etenemisen mukaan.

Piha päiväkotilaisten käyttöön elokuussa

Työt valmistuvat vaiheittain siten, että 1.8.2024 on ison puolen pihan osuus päiväkodin lasten ja henkilöstön käytettävissä.

Tavoitteena on, että koko piha on valmis elokuun loppuun mennessä.

Kunta pahoittelee rakennustöistä aiheutuvia haittoja.

 

 

Korjattu tiedotteesta päiväkodin sulkeutumisen aikataulu. Päiväkoti sulkeutuu heinäkuun ajaksi 30.6. eikä 24.6. kuten aiemmin  tiedotteessa virheellisesti luki. 

Takaisin listaukseen