Ajankohtaista

Jätehuolto, Kunnallistekniikka, Näin Nurmijärvi rakentuu blogi, Opetus ja koulutus, Tilakeskus, Vesihuolto

Palojoen koulun hulevesien johtaminen ja jätevedenpuhdistamon uusinta

3.6.2022

Palojoen koululle suunnitellaan kesän aikana sekä hulevesi- että jätevesiasioita Ramboll Finland Oy:n toimesta, koska koululta puuttuu kokonaan hulevesien hallittu keräily ja johtaminen.

Koulun jätevesijärjestelmä on aiemmin tehtyjen selvitysten mukaan uusimisen tarpeessa. Ramboll on laatinut vuonna 2015 kokonaisselvityksen kunnan eri jätevesipuhdistamoista ja niitä uusitaan investointiohjelman mukaisesti.

Ennen varsinaista suunnittelua on kevään aikana selvitetty olemassa olevaa tilannetta, uuden puhdistimen mitoitukseen liittyvät seikat, puhdistettu ja kuvattu putkistoja sekä tehty suunnittelun vaatimia geo-tutkimuksia. Suunnitelmat kilpailutusasiakirjoineen saadaan valmiiksi kesän 2022 aikana.

Hanke kilpailutetaan kokonaisurakkana sen laajuuden vuoksi julkisena kilpailutuksena syksyn 2022 aikana. Näin varmistetaan laitteiden saatavuus, joiden toimitusajoissa on epävarmuutta.

Varsinainen rakentaminen tehdään kahdessa vaiheessa vuosien 2023 ja 2024 aikana.

Kunnan tilakeskukselta asioita edistävät ylläpitoinsinööri Toni Borgenström ja rakennuttajainsinööri Hemmo Saartoala.

Takaisin listaukseen