Ajankohtaista

Alkuluokka, Lapset, Opetus ja koulutus, Varhaiskasvatus

Päiväkotipaikkoihin uudelleenjärjestelyitä lisääntyneen lapsimäärän takia

29.11.2022

Nurmijärven varhaiskasvatuspalveluihin on tulossa ensi vuoden alussa paljon uusia lapsia hoitoon, erityisesti alle 3-vuotiaiden lasten määrä on lisääntynyt merkittävästi.  Tämän vuoksi joudumme tekemään muutoksia, jotta pystymme järjestämään kaikille tällä hetkellä tiedossamme oleville tarvitsijoille hoitopaikan. Hoitopaikan hakeminen hyvissä ajoin onkin tärkeää, jotta pystymme ennakoimaan lapsimäärien ja ikäryhmien perusteella toimintaa päiväkodeissamme.

Varhaiskasvatuspalvelujen muutokset

”Tänä vuonna on jo tehty uudelleenjärjestelyjä Lepsämässä, jossa päiväkodin tiloista kaksi alkuluokkaa siirtyi 21.11.2022 Lintumetsän koulun tiloihin. Tämän ansiosta kaksi uutta päiväkotiryhmää voi aloittaa Lepsämän päiväkodin tiloissa 16.1.2023”, kertoo varhaiskasvatuspäällikkö Marianna Kokko.

Klaukkalassa Vaskomäen päiväkoti suljetaan 31.12.2022 alueen kaavoitukseen sekä päiväkodin sisäilmoihin liittyvistä syistä. Päiväkodin lapset sekä osa henkilöstöstä siirtyvät 2.1.2023 Suopolun päiväkodin (Suopolku 3, Klaukkala) tiloihin.

Harjulan koulun esioppilaiden täydentävä varhaiskasvatus järjestetään päiväkotitilojen sijaan 9.1.2023 alkaen Harjulan koululla. Harjulan päiväkodin tiloissa aloittaa uusi varhaiskasvatusryhmä.

Kirkonkylälle puolestaan avattiin 1.11.2022 uusi varhaiskasvatusryhmä Mäkituvan päiväkodissa.

Rajamäelle avataan 9.1.2023 uusi kaksiryhmäinen päiväkoti Lasten talo (Toivojentie 3, Rajamäki).

Hoitopaikkaa haetaan vähintään neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta

”Nurmijärven varhaiskasvatuspaikkojen tiukka tilanne tulee mitä todennäköisemmin jatkumaan, mikä vanhempien on hyvä tiedostaa, jos lapsi tarvitsee hoitopaikkaa tulevaisuudessa. Varhaiskasvatuspaikkaa on hyvä hakea alkusyksyyn viimeistään maaliskuussa. Tällöin uusien paikkojen ja uusien ryhmien aloitus pystytään paremmin huomioimaan”, Kokko muistuttaa.

Lain mukaan varhaiskasvatuspaikkaa tulee hakea sähköisellä varhaiskasvatushakemuksella vähintään neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkua. Jos hoidontarve johtuu esimerkiksi vanhemman äkillisestä työllistymisestä tai opintopaikan saamisesta, on kunnan velvollisuus järjestää varhaiskasvatuspaikka 2 viikon päästä hakemuksen saapumisesta.

Takaisin listaukseen