Ajankohtaista

Kuntastrategia, Me tehdään Nurmijärvi

Osallistu kunnan strategiatyöhön – Aivoriihi avautuu huomenna 3.6.

2.6.2021

Millaisen tulevaisuuden Nurmijärven sinä haluaisit? Mitä kohti meidän olisi hyvä suunnata ja mitä välttää? Mitkä ovat vahvuutemme ja tärkeimmät kehittämisen kohteemme tulevina vuosina? Kuntavaaleissa valittu uusi valtuusto aloittaa kautensa elokuun alussa ja pääsee päättämään Nurmijärven kunnan uudesta strategiasta. Kuntastrategiassa linjataan Nurmijärven kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin visio ja tavoitteet. Myös sinun ajatuksesi ovat tärkeitä!

Nurmijärven kuntalaiset, henkilöstö, järjestöt, yritykset ja vaikuttajaelimet pääsevät osallistumaan strategiatyöhön ensimmäisessä vaiheessa verkossa järjestettävän aivoriihen kautta. Vastausaikaa on 3.6.-4.8.2021.  Linkki kyselyyn avataan huomenna 3.6. kunnan kotisivuilla!

Nurmijärvi panostaa tiedolla johtamiseen

”Mielestäni strategiassa tärkeintä on tehdä selkeitä valintoja ja priorisointeja, jotta strategia ohjaa kunnan toimintaa. Tieto on strategian raaka-ainetta, jonka pohjalta valintoja on kyettävä tekemään”, hallintojohtaja Katja Vuorinen tiivistää tiedon roolin strategiatyössä.

”Tiedolla johtamiseen on Nurmijärvellä nyt erityisesti panostettu. Panostamalla tiedon hankintaan ja analysointiin sekä tämän pohjalta tehtäviin päätöksiin pystymme myös lisäämään päätöksenteon perusteiden avoimuutta sekä läpinäkyvyyttä”, kunnanjohtaja Outi Mäkelä jatkaa.

Nurmijärvi tehdään yhdessä – osallistu strategiatyöhön!

Pitkän aikavälin tavoitteiden linjaamisessa tulee näkyä kuntalaisten, elinkeinoelämän, järjestökentän sekä kunnan vaikuttamistoimielinten että henkilöstön ääni. Mihin ilmiön tulisi kehittyä tulevaisuudessa? Mitä asioita tulisi vaalia, entä mitä edistää? Millainen on 2020-luvun ja pidemmän aikavälin Nurmijärvi?

Kerro siis meille näkemyksesi/ajatuksesi ilmiön kehittymisen tulevaisuuden suunnista verkossa toteutettavan aivoriihen avulla. Valitse aivoriihessä, missä roolissa annat näkemyksesi (kuntalainen, henkilöstön jäsen, yritys, järjestö, vaikuttamistoimielin). Aivoriihessä pääset kommentoimaan myös muiden vastaajien ajatuksia sekä arvottamaan kanssakuntalaisten painotuksia. Aivoriihi on avoinna 3.6.–4.8.2021. Aivoriihen toteutuksesta vastaa verkko-osallistamismenetelmiin erikoistunut Fountain Park.

Pääset ajatusriihen huomenna 3.6.2021 kunnan kotisivuille avattavan linkin kautta. Vastaaminen ei edellytä rekisteröitymistä, kirjautumista tai tunnistautumista.

Kuntalaiset pääsevät osallistumaan  myös jatkossa strategiatyöhön valmistelun edetessä. Aikataulullisesti tämä ajoittuu loppuvuodelle 2021 ja alkuvuodelle 2022.

Takaisin listaukseen