Ajankohtaista

Asuminen, Hyvinvointi, Ikäihmiset, Ilmastotyö, Katu- ja tiesuunnitelmat, Kirjasto, Lapset, Liikenne, Liikunta, Matkailu, Nuoriso

Osallistu kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden kehittämiseen vastaamalla kyselyyn

15.2.2023

Kunnassa on käynnistynyt Nurmijärven kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelman laadinta. Sen tavoitteena on tunnistaa konkreettisia toimenpiteitä, joilla kehitetään Nurmijärven kävelyn ja pyöräliikenteen olosuhteita, houkuttelevuutta ja turvallisuutta. Kuntalaisten mielipiteitä kartoitetaan tänään avautuneella kyselyllä.

Vastaa kävely ja pyöräily -kyselyyn viimeistään 8.3.

Kyselyllä selvitetään nurmijärveläisten liikkumistottumuksia, tyytyväisyyttä nykyisiin kävelyn ja pyöräilyn olosuhteisiin sekä tarpeita kävely- ja pyörätieverkon sekä kunnan ulkoilureittien kehittämiseen.

Kysely on auki 15.2.-8.3.2023 välisen ajan. Vastaaminen vie noin 10–15 minuuttia. Kyselyyn voi vastata sähköisesti tai paperisella kyselylomakkeella.

Pääset vastaamaan kyselyyn tästä. Kysely toimii parhaiten Google Chrome – tai Mozilla Firefox -selaimilla.

Paperisia kyselylomakkeita ja lomakkeiden palautuslaatikoita on Nurmijärven kirjastoissa.

 

Nurmijärven kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelma valmistuu tämän vuoden lopussa, ja se toteutetaan yhteistyössä WSP Finland Oy:n kanssa. Aiempi kevyen liikenteen verkoston ja ulkoilureitistöjen suunnitelma on laadittu vuonna 2010.

Takaisin listaukseen