Ajankohtaista

Nurmijärvi-barometri

Nurmijärvi-barometri: Nurmijärven pitovoima vahvistunut viime vuodesta

31.8.2022
Tuoreen Nurmijärvi-barometrin mukaan Nurmijärven asukasluvun kasvu on vuoden 2022 aikana palautunut rauhallisempaan vauhtiin korona-ajan jälkeen. Nurmijärven syyslukukausi starttaa 215 uuden asukkaan voimin, mikä tarkoittaa 0,5 prosentin väestönkasvua tammi-heinäkuun aikana. Asuntotuotannon osalta tammi-heinäkuussa on valmistunut 123 asuntoa: 91 erillispientaloa ja 32 rivitaloasuntoa.

Kunnan pitovoima kasvussa

Viime vuoden tammi-heinäkuussa väestö kasvoi 502 henkilöllä, joka tarkoitti 1,2 prosentin väestönkasvua. Tulomuuttoa oli 1 799 ja vuoden 2022 vastaava luku on 1 602. ”Kuluvan vuoden lähtömuuttojen määrä on suunnilleen viime vuoden tasossa, jopa vähän alle. Tämä tarkoittaa sitä, että viime vuoteen nähden pienempi nettomuutto on muodostunut tulomuuttojen vähenemisen kautta, joka kertoo meille paluusta totutumpaan kasvuvauhtiin”, erikoissuunnittelija Katriina Ahokas summaa. Viime vuoden ja kuluvan vuoden lähtömuuttojen samantasoisuuden Ahokas puolestaan näkee Nurmijärven pitovoiman vahvistumisena. ”Lähtömuuttojen määrä ei ole kasvanut samassa suhteessa väestönkasvun kanssa”, Ahokas tiivistää. Myös syntyneiden määrä on vähentynyt viime vuodesta. Syntyneitä viime vuoden tammi-heinäkuussa oli 261 ja kuluvan vuoden vastaavana aikana 232. ”Monista väestönmuutosten osatekijöistä käsin voisi sanoa, että kahden sykäysvuoden jälkeen ollaan palaamassa rauhallisempaan, pidemmän aikavälin trendejä seurailevalle kasvukurssille”, Ahokas pohtii.

Perheikäisten liikehdintää ja ikäihmisten määrän kasvua

Muuttoliikehdinnän ja olemassa olevassa väestössä tapahtuneiden muutosten jälkeen on Nurmijärven ja myös muun Helsingin seudun väestönkasvussa näkyneet pienet, alle kolmevuotiaat, lapset sekä nuoret aikuiset (20–24-vuotiaat, 30–34-vuotiaat) että nelikymppisten ikäryhmä. Pienten, alle kolmevuotiaiden, lasten määrän kasvua selittää osaltaan korona-aikana hieman elpynyt syntyvyys. Ahokas kuitenkin muistuttaa, että vaikka alle kolmevuotiaiden lasten määrä on seudulla kasvanut, on kasvu tapahtunut yksittäisissä kunnissa. ”Neljässä kymmenestä Helsingin seudun kehyskunnasta alle kolmevuotiaiden lasten määrä on vähentynyt. Kasvu on puolestaan keskittynyt erityisesti Järvenpäähän ja Tuusulaan”, Ahokas kertoo. Varsinkin nelikymppisten määrä on ollut Helsingin seudun kehyskunnissa kasvussa. ”Tämä kertonee meille siitä, miten korona-aikana liikkeelle ovat lähteneet ne, jotka olivat jo pidemmän aikaan harkinneet muuttoa”, Ahokas pohtii. Määrällisesti eniten on kuitenkin kasvanut 70 vuotta täyttäneiden ikäryhmä väestön ikääntymisen myötä. ”70 vuotta täyttäneiden ikäluokka on kasvanut tammi-heinäkuun 2022 aikana enemmän kuin Helsingin seudun kehyskuntien 20–49-vuotiaiden määrä. Mielestäni tämä kuvaa hyvin kehyskuntien meneillään olevaa väestön ikääntymisen kehityksen vaihetta”, Ahokas kuvailee.

Valmistuneet asunnot pientaloissa – loppuvuodelle odotettavissa myös kerrostalokohteita

Osaltaan kuluvan vuoden maltillista asukasluvun kehitystä selittää myös valmistuneiden asuntojen määrä. Uusia asuntoja on tammi-heinäkuun aikana valmistunut 123 kappaletta. Kahta Kirkonkylälle ja kahta Rajamäelle valmistunutta rivitalokohdetta lukuun ottamatta kaikki uudet kodit ovat valmistuneet omakotitaloihin ja paritaloihin. Noin kolmasosa uusista asunnoista on valmistunut Rajamäelle ja uusi Kylänpään asuinalue korostuu. ”Merkillepantavaa on se, miten valtaosa, lähes 70 prosenttia, nyt Rajamäelle valmistuneiden omakotitalojen asukkaista on kunnan sisäistä muuttoa ja tämän vaikutuksia väestömuutoksiin on haastava ennakoida”, Ahokas kertoo ja jatkaa: ”Tämän lisäksi osa Kylänpäähän kotinsa rakentaneista uudisasukkaista on muuttanut kuntaan jo ennen talon valmistumista. Tällöin heidän tuottama väestönkasvu ei tule käsikädessä asuntojen valmistumisajankohdan kanssa.”
Vaikka vuoden 2022 tammi-heinäkuu on asukasluvun kehityksen kannalta jäänyt korona-ajan kasvuluvuista, odotetaan loppuvuodelle kuitenkin liikehdintää. Tätä puoltavat arviot valmistuvien uusien asuntojen määrästä. Osaltaan valmistuvien asuntojen määrää kasvattaa vuosien 2020 ja 2021 aikana aloitetut ja vuoden 2022 aikana valmistuvat isot hankkeet Klaukkalassa. ”Esimerkiksi Klaukkalan Ali-Tilkan alueelle odotetaan vuoden toisella puolikkaalla valmistuvan useampi kohde”, Ahokas kertoo.
Takaisin listaukseen