Ajankohtaista

Kunnanhallitus, Päätöksenteko

Nurmijärven Veden -liikelaitoksen johtajaksi Kimmo Rintamäki

20.3.2023

Nurmijärven kunnanhallitus päätti kokouksessaan 20.3.2023 valita Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtajan virkaan diplomi-insinööri Kimmo Rintamäen.

”Olen erittäin tyytyväinen, että saimme Nurmijärven Veden johtoon Kimmo Rintamäen kaltaisen osaajan. Tehtävä on aivan keskeinen kuntalaisten arjen ja kunnan huoltovarmuuden näkökulmista. Valintaryhmä ja kunnanhallitus olivat asiasta yksimielisiä”, kunnanhallituksen puheenjohtaja Petri Vaulamo kertoo.

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on hankkia, tuottaa ja toimittaa asiakkailleen puhdasta talousvettä sekä johtaa jätevedet käsittelyyn jätevedenpuhdistamoille. Lisäksi liikelaitos vastaa vesijohto- ja viemäriverkostojen sekä vesihuollon laitosten rakentamisesta ja kunnossapidosta. Vesilaitoksen johtaja vastaa liikelaitoksen toiminnasta ja johtaa sen henkilöstöä, kehittämistä, taloutta, hallintoa ja viestintää.

Virka oli haettavana 16.1.-1.2.2023. Määräaikaan mennessä vesilaitoksen johtajaksi haki 13 henkilöä, joista kolmella ei ollut vaadittua tutkintokelpoisuutta. Valintaryhmä kutsui haastatteluun kaksi hakijaa ja haastattelut pidettiin torstaina 16.2.2023. Niiden perusteella valintaryhmä kutsui kaksi hakijaa edelleen soveltuvuusarvointeihin, jotka toteutti MPS Oy. Konsultti raportoi soveltuvuusarviointien tuloksista valintaryhmälle.

Valintaryhmä esitti kunnanhallitukselle, että Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtajan virkaan valitaan 2.5.2023 alkaen diplomi-insinööri, toimitusjohtaja Kimmo Rintamäki. Hänen arvioitiin täyttävän parhaiten viran vaatimukset. Kokonaisarvio perustuu hakemusasiakirjoihin, haastatteluihin ja soveltuvuusarviointeihin.

Tutustu kunnanhallituksen kokouksen esityslistaan kunnan kotisivuilla.

Takaisin listaukseen