Ajankohtaista

Asuminen, Kiinteistöt, Kunnallistekniikka, Nurmijärven Vesi, Vesihuolto

Nurmijärven Vedellä mittavia investointeja vedensaannin turvaamiseksi – maksuihin tulossa korotuksia

26.10.2023

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta hyväksyi eilen, 25.10.2023 veden ja jäteveden käyttömaksujen, perusmaksun sekä uusien vesiliittymien hinnankorotukset. Hinnankorotusten syynä ovat Nurmijärven Veden seuraavien 5–10 vuoden aikana tehtävät mittavat investoinnit, kuten veden toimitusvarmuutta ja kapasiteettia parantavien uusien pääjohtovesien rakentaminen sekä kolmen vesitornin saneeraaminen.

Hinnankorotuksia tulossa käyttö- ja perusmaksuihin

Nurmijärven Vesi määrittää käyttö- ja perusmaksujen tason seuraavan 10 vuoden investointien, liittymismaksukertymien sekä käyttötalouden tulojen ja menojen perusteella. Vesihuoltolain mukaan vesihuollon ja huleveden viemäröinnin maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä niillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen uudet investoinnit, saneeraukset ja muut kustannukset.

”Lähitulevaisuudessa investointitasoa kasvattavat Kirkonkylän vanhan jätevedenpuhdistamon korvaaminen, veden toimitusvarmuutta ja kapasiteettia parantavien uusien päävesijohtoyhteyksien rakentaminen. Näiden lisäksi investoidaan uudisalueisiin ja verkostosaneerauksiin, joiden määrää tulee lisätä vedensaannin turvaamiseksi”, kertoo vesilaitoksen johtaja Kimmo Rintamäki.

”Lisäksi Klaukkalassa, Kirkonkylällä ja Rajamäellä sijaitsevien vesitornien mittava saneeraus on alkamassa, eli alle 10 vuoden ajanjaksolla tulee käytännössä rakennettavaksi kolme uutta vesitornia”, Rintamäki mainitsee.

Perusmaksun tulisi suositusten mukaan kattaa suurempi osa vesihuoltolaitoksen tuloista kuin tällä hetkellä, koska suurin osa vesilaitoksen kuluista on ylläpito- ja pääomakustannuksia vedenkulutuksesta riippumatta. Veden ja jäteveden perusmaksuja korotetaan 15 % kaikissa vesimittarin kokoluokissa.

”Tulevien vuosien investointitaso on niin suuri, että käyttö- ja perusmaksujen korotuksesta huolimatta merkittävä osa investoinneista katetaan edelleen lainalla”, Rintamäki toteaa.

Omakotitalossa asuvan 3-henkisen perheen maksut nousevat noin 6 € kuukaudessa

Korotusten kokonaisvaikutusta on tarkasteltu vertailuhinnalla. Vertailuhinnassa omakotitalossa asuu 3 henkilöä, joiden kaikkien vedenkulutus on 130 l/vrk/hlö, mikä on Nurmijärven Veden asiakkaiden keskimääräinen vedenkäyttö. Omakotitalon perusmaksu lasketaan pienimmän maksuluokan mukaan.

Korotuksen vaikutus vertailuhinnan mukaiseen omakotitalossa asuvan keskivertoperheen vesimaksuihin on 5,9 € kuukaudessa.

Uusien vesiliittyminen liittymismaksu arvonverolliseksi

Lisäksi muutoksia on tulossa uusien vesiliittymien maksuihin. Uusien vesiliittymien liittymismaksu on ollut arvonlisäveroton. Tämä muuttuu 1.1.2024, kun uusiin vesiliittymiin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Muutoksen jälkeen liittymismaksut eivät myöskään ole enää palautuskelpoisia, vaan ainoastaan siirtokelpoisia.

Tarkempia tietoja Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen 25.10.2023 esityslistalta

Takaisin listaukseen