Ajankohtaista

Nuoriso, Päätöksenteko

Nurmijärven nuorisovaltuusto kaudelle 2023–2025 on nimetty

24.8.2023

Nuorisovaltuusto on kuntalain ja nuorisolain mukainen vaikuttamiskanava, jossa on 13–17-vuotiaita nurmijärveläisistä nuoria. Nuorisovaltuuston tehtävänä on ottaa kantaa nuoria koskeviin asioihin ja tehdä aloitteita sekä järjestää nurmijärveläisille nuorille toimintaa. Nurmijärvellä on toiminut nuorisovaltuusto vuodesta 1998.  Nuorisovaltuusto toimii sivistys- ja hyvinvointitoimialan nuorisopalvelujen alaisena vaikuttamistoimielimenä.

Nurmijärven hallintosäännön mukaan hyvinvointilautakunta vastaa nuorisovaltuuston toiminnasta ja nimeää nuorisovaltuuston jäsenet. Hyvinvointilautakunta on nimennyt 22.8. pidetyssä kokouksessaan nuorisovaltuuston kaudelle 1.6.2023-31.5.2025.

Uuden nuorisovaltuuston jäsenet ovat Aherva Pauliina,  Eloranta Ossi, Huovari Tea, Järnbäck Anni, Järvinen Julius, Jääskeläinen Miro, Kivi Kristian, Koistinen Aleksis, Kovalainen Juho, Kujala Varpu, Kuussaari Maria, Nurro Anniina (1.vpj), Laurén Emilia, Lämsä Ruusu, Palsala Henni, Palsala Valtteri, Parkkonen Emppu, Pesonen Luka, Lappalainen Veeti, Savolainen Siiri, Syväkangas Saga, Uusi-Heikkilä Tino (pj), Viippola Isa, Voutilainen Emiljan (2. vpj).

Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Tino Uusi-Heikkilä.

 

Nuorisovaltuuston puheenjohtajana jatkaa Tino Uusi-Heikkilä, joka odottaakin uutta kautta innostuneena ja kertoo, että heillä on koossa mahtava joukko nuoria:

”Uudelle kaudelle lähdetään innostunein ja odottavin mielin. Edellisen kauden kokemusten perusteella tiedän, että meillä on mahdollisuus tehdä arvokasta työtä nuorten hyväksi ja vaikuttaa päätöksentekoon nuorten osalta. Nuorisovaltuustossa meillä on monipuolinen ja sitoutunut porukka koossa. Jäsenet edustavat erilaisia taustoja, kiinnostuksen kohteita ja näkökulmia, mikä rikastuttaa meidän tekemää työtä. Meillä on aktiivisia nuoria, jotka ovat valmiita tarttumaan erilaisiin projekteihin ja osallistumaan tapahtumiin. Jokainen jäsen tuo omat vahvuutensa ja osaamisensa mukanaan, ja yhdessä muodostamme tiimin, joka pyrkii saavuttamaan yhteiset tavoitteet.

Nuorisovaltuuston kautta nuorten ääni kuuluviin kunnassa

Puheenjohtaja Tino Uusi-Heikkilän mukaan nuorisovaltuuston tärkein tehtävä on tarjota nuorille väylä osallistua päätöksentekoon ja tuoda nuorten ääntä kuuluviin:

” On olennaista, että nuorisovaltuusto kuuntelee ja ymmärtää nuorten tarpeita, toiveita ja huolia. Puheenjohtajan rooli on varmistaa, että kaikki jäsenet voivat tuoda esiin omia näkemyksiään ja että nuorten ääni kuuluu päätöksenteossa,” sanoo Tino Uusi-Heikkilä.

Nuorisovaltuustolla ei ole päätösvaltaa, mutta aloittein ja kannanotoin sillä on mahdollista vaikuttaa päätöksenteon valmisteluun. Nuorisovaltuuston edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakuntien ja valtuuston kokouksissa. Se onkin nuorisovaltuuston tärkein vaikuttamisen väylä, sillä siellä nuorten näkökulmat kunnan asioihin tulevat kuulluksi. Lautakuntien työskentelyn kautta nuoret myös pääsevät näkemään, miten päätöksenteko toimii kunnassa.

Nuorisovaltuuston edustajat ovat läsnä- ja puheoikeudella mukana kaudella 2023–2025 asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnassa, elinvoimalautakunnassa, hyvinvointilautakunnassa, sivistyslautakunnassa, teknisessä lautakunnassa sekä kunnanvaltuuston kyselytunnilla ja valtuustossa.

Puheenjohtaja Tino Uusi-Heikkilän mukaan mielekkäintä nuorisovaltuuston kautta vaikuttamisessa on erityisesti se, kun näkee toiminnan vaikutuksia konkreettisesti:

” Nuorisovaltuuston toiminta keskittyy pitkälti kuntamme päätöksentekoon, jolloin pystytään käsittelemään konkreettisia asioita ja muutoksia omassa ympäristössä. Tämä antaa mahdollisuuden nähdä suoria vaikutuksia omalla toiminnalla.

 

Nuorisovaltuuston ajankohtaista viestintää seuraat helpoiten sosiaalisen median kautta:

NuVa Instagramissa

NuVa Facebookissa

 

Nurmijärven nuorisovaltuusto kunnan verkkosivuilla

 

 

 

Takaisin listaukseen