Ajankohtaista

Kuntastrategia, Me tehdään Nurmijärvi, strategia

Nurmijärven kuntastrategian visio, toimintaperiaatteet ja strategiatyön tavoitteet kunnanhallituksessa tiistaina ja valtuustossa 15.12.

3.12.2021

Nurmijärven kuntastrategian laadintatyö on edennyt ensimmäisen vaiheen päätöksentekoon. Kunnanhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan tiistaina 7.12. Kunnanhallitukselle esitetään, että kunnan visioksi asetettaisiin Nurmijärvi – Paremman arjen ilmiö. Toimintaperiaatteiksi esitetään Asukas- ja asiakaslähtöisyyttä, vastuullisuutta ja rohkeutta. Visioon ja toimintaperiaatteisiin voi tutustua paremmin tiedotteen lopussa. Kunnanhallituksen esityslista on luettavissa tästä linkistä. Kunnanvaltuuston on määrä päättää kuntastrategian visiosta, toimintaperiaatteista ja strategiatyön tavoitteista 15.12.2021. Valtuuston päätökset tehdään kunnanhallituksen esityksen pohjalta. Visio ja toimintaperiaatteet voivat vielä täsmentyä jatkovalmistelussa, kun strategian painopistealueet sisältöineen on määritelty. Strategian lopullisesta muodosta on tarkoitus päättää maaliskuussa 2022. Kuntalaiset ja muut sidosryhmät pääsevät osallistumaan strategiatyöhön tammi- ja helmikuussa 2022.

 

Nurmijärven kuntastrategian päivitystyö käynnistettiin kevättalvella 2021. Strategiatyö on vaiheistettu kolmeen osaan siten, että ensimmäinen vaihe käsittää tilannekuvan luomisen, toinen vaihe strategisten suuntien määrittelyn visiointityön ja toimintaperiaatteiden hahmottelun kautta sekä kolmas vaihe visiota toteuttavien strategisten painopistealueiden työstön.

”Tiistaina 7.12. hallituksen käsittelyssä olevat strategian visio, toimintaperiaatteet sekä strategiatyön tavoitteet on muodostettu kuluvan vuoden aikana tehtyjen laajojen osallistamisten, toimintaympäristöanalyysien sekä valtuuston työskentelyn pohjalta”, hallintojohtaja Katja Vuorinen kertoo.

Ennen päätöksentekovaihetta Nurmijärven kunnan lautakunnat antoivat kommenttinsa ensimmäisen vaiheen pohjaesityksestä. Myös kunnan eri sidosryhmät kommentoivat pohjaesitystä Me tehdään Nurmijärvi -verkkokyselyn kautta. Kuntastrategian vision, toimintaperiaatteiden ja koko työn tavoitteiden työstämistä jatkettiin saatujen kommenttien pohjalta valtuuston kanssa. Elinvoimalautakunta kommentoi vielä lopullista versiota ennen päätöksentekovaihetta.

Kunnanhallituksen on tarkoitus päättää asiasta 7.12. Kunta tiedottaa strategian etenemisestä seuraavan kerran hallituksen päätöksenteon jälkeen.

Joulukuun päätökset raamina strategisten painopistealueiden työstämiselle

Joulukuussa päätettävät visio ja toimintaperiaatteet toimivat raamina strategisten painopistealueiden ja näiden konkretisointien työstämisessä strategiatyön toisessa vaiheessa alkuvuonna 2022. Samoin pohjana toimii jo kerätty laaja aineisto. Lisäksi kuntalaiset ja muut sidosryhmät pääsevät osallistumaan strategiatyöhön myös alkuvuonna 2022.

”Visio ja toimintaperiaatteet voivat vielä täsmentyä jatkovalmistelussa, kun strategian painopistealueet sisältöineen on määritelty”, Vuorinen muistuttaa.

Käytännön toimintaa linjaavista strategian painopistealueista valtuuston on määrä päättää maaliskuussa 2022.

Pohjaesitys kunnanhallitukselle Nurmijärven kunnan visioksi

Pohjaesityksessä esitetään, että kunnan visioksi asetettaisiin Nurmijärvi – Paremman arjen ilmiö. Nurmijärveläinen yhteisöllisyys ja aktiiviset ihmiset ovat kuntamme rikkaus. Nurmijärven keskeinen sijainti, sujuvat palvelut, monipuoliset asumisen mahdollisuudet ja turvallinen asuinympäristö sekä kehittyvät elinkeinot ovat paremman arkemme perusta.

Pohjaesitys kunnanhallitukselle Nurmijärven kunnan toimintaperiaatteiksi

Asukas- ja asiakaslähtöisyys. Tunnemme asukkaamme ja heidän palvelutarpeensa muuttavassa maailmassa. Toimimme vuorovaikutteisesti viestimällä aktiivisesti ja ennakoiden kunnan toiminnasta sekä osallistamalla merkittävissä asioissa kuntalaisia ja muita sidosryhmiä. Toimimme erilaisten sidosryhmien toiminnan mahdollistajana.

 

Vastuullisuus. Tarkastelemme asioita kokonaisvaltaisesti ja päätöksemme ovat aikaa kestäviä ja kunnan kokonaisedun mukaisia. Toimimme resurssiviisaasti ja saatamme kunnan talouden tasapainoon. Huomioimme ympäristö- ja ilmastonäkökulmat toiminnassamme. Työnantajana huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista ja osaamisen kehittämisestä.

 

Rohkeus. Ennakoimme tulevaa ja mukautamme toimintaamme ajoissa. Kehitämme ennakkoluulottomasti uusia toimintamalleja. Valvomme kunnan etua tarmokkaasti eri verkostoissa.

 

Takaisin listaukseen