Ajankohtaista

Muut viranomaiset, Valmius

Nurmijärven kunta osallistuu UUSIMAA23-valmiusharjoitukseen – häiriötilanteen hallinnan harjoittelua eri organisaatioiden yhteistyönä

16.11.2023

Aluehallintovirasto järjestää vuosittain valmiusharjoituksia toimialueellaan. Etelä-Suomen aluehallintovirasto järjestää tänä vuonna Uudellamaalla alueellisen valmiusharjoituksen UUSIMAA23, joka huipentuu 28.–30.11. järjestettävään aktiivivaiheeseen. UUSIMAA23-harjoitus kokoaa yhteen Uudenmaan kunnat ja hyvinvointialueet sekä muita alueellisia turvallisuustoimijoita harjoittelemaan väestönsuojelua ja yhteistoimintaa vakavassa yhteiskunnan häiriötilanteessa ja poikkeusoloissa. Nurmijärven kunta osallistuu harjoitukseen.

”Kunnalla on merkittävä rooli poikkeuksellisissa tilanteissa. Harjoittelu on parasta varautumista ja UUSIMAA23-harjoitus luo loistavan mahdollisuuden harjoitella yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa. Harjoitus on erityisen tärkeä nyt kun toimimme sote-uudistuksen jälkeisessä kuntakentässä”, kunnanjohtaja Outi Mäkelä näkee.

UUSIMAA23-valmiusharjoitukseen arvioidaan osallistuvan lähes tuhat henkilöä noin 50:stä Uudenmaan alueella toimivasta organisaatiosta. Aluehallintovirasto järjestää valmiusharjoituksia säännöllisesti kuntien, pelastuslaitosten sekä alueen muiden viranomaisten edustajille. Harjoituksissa kunnille, viranomaisille ja muille alueellisille toimijoille sekä alueen elinkeinoelämälle tarjotaan mahdollisuus harjoitella ja kehittää omaa valmiuttaan normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

”Nurmijärven kunta osallistuu harjoitukseen laajasti. Kuluneet vuodet ovat opettaneet meille paljon häiriötilanteiden hallinasta, ja harjoitustoiminnan merkitys on korostunut ja voimme aina oppia uutta ja toimia paremmin. Erityisesti säännöllinen yhteistyö eri viranomaisten kanssa on tärkeää”, Mäkelä pohtii.

Tavoitteena on kehittää osallistuvien organisaatioiden oman toimintavalmiuden lisäksi etenkin yhteistoimintaa, tilannetietoisuutta ja väestönsuojelun valmiutta.

Valmiusharjoituksen skenaariona on kiristynyt kansainvälinen tilanne, jonka seurauksena yhteiskunnan turvallisuustilanne on heikentynyt, kriittisen infrastruktuurin toiminta on häiriintynyt ja sotilaallisen voimankäytön uhka on merkittävästi kasvanut.

”Harjoituksen teema on hyvin ajankohtainen ja tärkeä”, Outi Mäkelä kertoo.

Yhteinen tilanneymmärrys on toimintasuunnitelmien pohjana

UUSIMAA23-harjoituksessa on jo touko-lokakuun aikana järjestetty erilaisia työpajoja, suunnittelukokouksia ja informointitilaisuuksia, joissa on suunniteltu harjoituksen skenaarioita, tarkistettu osallistujaorganisaatioiden rooleja ja vastuita häiriötilanteissa, suoritettu eräitä ennakkotehtäviä sekä perehdytty virtuaalisen harjoitusalustan käyttöön.

Valmiusharjoituksen aktiivivaihe pidetään 28.–30.11. työpöytäharjoituksena, ja siinä käytetään apuna virtuaalista harjoitusalustaa. Harjoitus ei siis näy katukuvassa, mutta virtuaalisella alustalla osallistujat voivat harjoitella erilaisia tilanteita tehokkaasti väestönsuojelun näkökulmasta.

”Harjoitukseen laaditun kuvitteellisen tilanteen perusteella syntyy tarve suojata väestöä tai siirtää suuria määriä ihmisiä Uudeltamaalta toisiin maakuntiin. Tällaisen häiriötilanteen hoitamiseen osallistuisivat käytännössä kaikki alueen viranomaiset, hyvinvointialueet, kunnat sekä monet järjestöt. Sujuva yhteistoiminta edellyttää yhteisen tilanneymmärryksen muodostamista ja jakamista, mikä on myös yksi keskeinen harjoituksen teema. Harjoitus on tärkeä sekä kunnille että erityisesti uusille hyvinvointialueille”, kertoo Etelä-Suomen aluehallintoviraston pelastusylitarkastaja Unto Usvasalo.

Artikkelikuva: AVAK-harjoitus syyskuulta 2022. Rainer Lönnbäck.

Takaisin listaukseen