Ajankohtaista

Valtuusto

Nurmijärven kunnanvaltuuston kokouksen 15.9.2021 päätökset

15.9.2021

Nurmijärven kunnanvaltuusto merkitsi tiedoksi kuntakonsernin osavuotiskatsauksen ja NUUKAn toimenpidesuunnitelman sekä nimesi jäseniä mm. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymävaltuustoon, Jätelautakunta Kolmenkiertoon, Keski-Uudenmaan ympäristölautakuntaan, Itä-Uudenmaan poliisin neuvottelukuntaan sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon.

 

Nurmijärven kunnan lausunto tiesuunnitelmasta MT1324 Lahnuksentien jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Lahnus-Klaukkala, Espoo ja Nurmijärvi / määrärahan varaaminen

Kunnanvaltuusto päätti varata edelleen määrärahaa maantien 1324 jalankulku- ja pyöräilyväylän rakennussuunnitelman laatimiseen ja rakentamiseen vuodesta 2022 alkaen, kuten tekninen lautakunta on investointiesityksessään esittänyt.

 

Nurmijärven kuntakonsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2021 ja talousarviomuutokset

Kesäkuun loppuun mennessä kunnan talous on toteutunut talousarviota paremmin. Palvelutuotannon nettomenojen toteuma on kesäkuun lopun tilanteessa ollut 110,9 milj. euroa, toteumaprosentin ollessa 48,7 prosenttia. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden palvelutuotannon nettomenot ovat toteutunet 3,2 milj. euroa korkeampana. Alkuvuoden suotuisaa verotulokertymää selittää määräaikainen yhteisöveron jako-osuuden korotus sekä talouden myönteinen kehitys, joka vaikuttaa erityisesti kunnallisveron parempaan kertymään. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden verotulot ovat toteutunet 10,5 milj. euroa korkeampana.

Valtuusto merkitsi tiedoksi Nurmijärven kuntakonsernin osavuosikatsauksen 1.1.-30.6.2021 ja NUUKA:n toimenpidesuunnitelman 1.1.-30.6.2021 toteumaraportin sekä muutti vuoden 2021 talousarviota lautakuntien ja johtokuntien esitysten mukaisesti selostusosassa kohdissa A-C esitetyllä tavalla. Tarkemmat tiedot löytyvät esityslistasta.

 

Tilintarkastuspalvelujen hankintasopimuksen optiokauden käyttöönotto ajalle 1.1.2022-31.12.2023

Kunnanvaltuusto päätti, että KPMG Julkistarkastus Oy:n kanssa solmitun tilintarkastuspalveluiden hankintasopimuksen voimassaoloa jatketaan optioehdon mukaisesti tarkastuskausille 2022 ja 2023.

 

Kunnan edustajan valinta Rinnekodin neuvottelukuntaan toimikaudelle 1.8.2021-31.5.2025

Kunnanvaltuusto merkitsi tiedoksi Rinnekodin neuvottelukunnan toiminnan päättymisen ja kumosi 18.8.2021 § 122 tekemänsä päätöksen edustajan valinnasta tarpeettomana.

 

Valtuustoaloite tieturvallisuuden parantamiseksi Nurmijärven Kirkonkylän Seppäläntiellä ja Punamullantiellä

Perussuomalaisten ryhmä ehdotti asian palauttamista uudelleen käsittelyyn ja valtuusto päätti ottaa yksimielisesti valtuustoaloitteen uudelleen käsiteltäväksi.

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen A2-kielen opetuksen turvaamisesta Nurmijärvellä

Kunnanvaltuusto totesi valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi eikä se anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien nuorten tukitoimien parantamista

Kunnanvaltuusto päätti valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi eikä se anna aihetta muihin toimenpiteisiin.
Keskustelun kuluessa Sirkka Rousu, SDP teki ponsiesityksen:” Valtuusto pitää välttämättömänä, että lasten ja nuorten hyvinvoinnin ongelmiin vastataan oikea-aikaisesti. Tämä tulee varmistaa vuoden 2022 talousarviossa, jotta jo käynnissä oleva tukityö voi jatkua. Näitä toimia on varauduttava ajantasaisesti myös tehostamaan, tiedossa olevan lasten ja nuorten lisääntyneen tuen tarpeen johdosta.”

Valtuusto äänesti ponsiesityksestä ja se hyväksyttiin tuloksella 31 jaa- 20 ei.

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen lasten käyttämien liikuntapaikkojen maksuttomuudesta

Matti Putkonen PS ehdotti asian palauttamista uudelleen käsittelyyn. Uudelleen käsittely ei saanut kannatusta, joten kunnanvaltuusto päätti valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi eikä se anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

 

Ilmoitusasiat

Kunnanjohtaja Outi Mäkelä kertoi tulevasta valtuustoseminaarista, missä jatketaan keskustelua mm. pelisäännöistä ja yhteisistä tavoista miten toimitaan. Hän muistutti valtuutettuja myös mm. valtuuston kyselytunnista, missä voi tuoda esille kysymyksiä.

Nurmijärvellä ollaan koronan suhteen samassa tilanteessa kuin kaksi viikkoa sitten eli edelleenkään tilanne ei ole ohi, vaan kunnanjohtaja pyysi suhtautumaan tilanteeseen yhä maltillisesti.

Lisäksi kunnanjohtaja muistutti neljän kuukauden kuluttua olevista aluevaaleista 23.1.2022.

 

Kunnan edustajien nimeäminen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymävaltuustoon vuonna 2021 alkavalle toimikaudelle

Kunnanvaltuusto nimesi Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymävaltuustoon seuraavat henkilöt: pj. Jouni Maijala, PS,  (Ritva Örling, PS), 1. vpj Sirkka Rousu, SDP (Osmo Suominen, SDP), 2. vpj Leni Pispala, VIHR  (Pauliina Pukarinen, VIHR), Petri Kolmonen, KESK (Jari Leino, KESK), Anna-Liisa Lyytinen, KESK (Kirsti Kalliotähti, KESK), Riina Mattila, KOK+RKP, (Kirsi Lompolo, KOK+RKP), Virpi Räty, KOK+RKP, (Minna Aittakallio, KOK+RKP), Arto Hägg, KOK+RKP, (Juhani Vuorisalo, KOK+RKP), Teemu Kumpulainen, PS  (Krister Schalin, PS)

 

Kunnan edustajan nimeäminen Jätelautakunta Kolmenkiertoon

Kunnanvaltuusto nimesi Jätelautakunta Kolmenkiertoon toimikaudelle 1.8.2021-31.5.2025 jäseneksi ja varajäseneksi Maiju Tapiolinna, PS ,(Kimmo Pirkkala, PS).

 

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan jäsenten valinta toimikaudelle 1.8.2021-31.5.2025

Kunnanvaltuusto valitsee Keski-Uudenmaan ympäristölautakuntaan toimikaudelle 1.8.2021-31.5.2025 kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti: Esa Lahtela, KESK (Ritva Örling, PS), Jari Renlund, VAS (Leena Tuomisto, VAS), Taru Mansnerus, VIHR (Kaisa Hallikas, VIHR)

 

Jäsenten valitseminen poliisin neuvottelukuntaan toimikaudelle 1.8.2021-31.5.2025

Kunnanvaltuusto valitsi Itä-Uudenmaan poliisin neuvottelukuntaan toimikaudelle 1.8.2021-31.5.2025. seuraavat jäsenet ja varajäsenet: Juhani Vuorisalo KOK+RKP (Pirjo Heilimo KOK+RKP), Kirsi Viitanen KESK (Esa Lahtela KESK ) , Arttu Irva PS (Harri Huhtala PS)

 

Kunnan edustajien valinta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

Kunnanvaltuusto nimesi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon Juhani Vuorisalo, KOK+RKP (varajäsen Heikki Nykyri, KOK+RKP) ja Kirsti Handolin, KESK (Marjaana Pitkäpaasi, KESK).

 

Esityslista

 

Takaisin listaukseen