Ajankohtaista

Kaikki

Nurmijärven kunnanhallituksen päätökset 24.4.2023

25.4.2023

Nurmijärven kunnanhallituksen kokouksen päätökset tehtiin esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin,

§ 57 Kehitys- ja keskusteluasiat

Päätös:
Esitys hyväksyttiin. Kunnan edustaja seppelpartioon Kansallisen veteraanipäivän tilaisuuteen to 27.4.2023 Rajamäelle jäi selvitettäväksi.

Lisäksi kunnanhallitus keskusteli

  1. Hyvinvointialueen palveluverkosta
  2. YLE:n uutisoinnista Nurmijärven kunnan tilanteesta
  3. NUUKA-ohjausryhmän työn etenemisestä
  4. Iltapäivätoiminnan maksujen korottamisesta ja niihin liittyvästä päätöksenteosta
  5. A2 -kielivalinnoista ja toivottiin Tiina Hirvosta kertomaan asiasta hallitukselle
  6. Hyvin sujuneesta kevään hiekanpoistosta kaduilta ja kevyenliikenteenväyliltä.

 

§ 60 Päätös päällystyskohteiden toteuttamisohjelman hyväksymistä koskevaan oikaisuvaatimukseen (oikaisuvaatimus 1)

Käsittely:
Maiju Tapiolinna teki Maijalan kannattamana muutosesityksen, että oikaisuvaatimus hyväksytään. Muutosesityksen perustelut: Aiempi esitykseni käsittelystä oli kunnanhallituksen otto-oikeuden käyttämistä vastaan. Teknisen lautakunnan tekemä päätös olisi pitänyt jättää voimaan.

Arto Hägg esitti Sivulan ja Mattilan kannattaman, että tekstiin lisätään kohdan Vastaukset oikaisuvaatimuksessa esitettyihin vaatimuksiin ja väitteisiin toisen kappaleen loppuun seuraava lause: ”Asemakaavan mukainen maankäyttö on toteutunut mm. Metsä-Tuomelan jäteaseman osalta ja se on kyseisen tien pääasiallinen käyttötarkoitus.”

Puheenjohtaja totesi suoritettavan nimenhuutoäänestyksen. Ensimmäisessä äänestyksessä laitetaan vastakkain pohjaesityksestä poikkeavat kannatetut muutosesitykset. Ensimmäisen äänestyksen voittanut esitys laitetaan vastakkain pohjaesityksen kanssa.

Ensimmäisessä äänestyksessä olivat vastakkain muutosesitykset siten, että
JAA = Häggin muutosesitys
EI = Tapiolinnan muutosesitys

Äänestyksen tulos
JAA 8 (Hägg, Lepolahti, Mattila, Mustonen, Niinimäki, Raekannas, Sivula, Vaulamo)
EI 3 (Maijala, Tapiolinna, Örling)

Puheenjohtajan tiedustellessa asiaa, voiko kunnanhallitus olla yksimielinen äänestyksen voittaneesta Häggin esityksestä, kukaan ei vastustanut asiaa, joten kunnanhallituksen päätökseksi tuli Häggin esittämällä lisäyksellä täydennetty pohjaesitys.

Päätös:
Kunnanhallitus päätti hylätä oikaisuvaatimuksen seuraavalla lisäyksellä: tekstiin lisätään kohdan Vastaukset oikaisuvaatimuksessa esitettyihin vaatimuksiin ja väitteisiin toisen kappaleen loppuun seuraava lause: ”Asemakaavan mukainen maankäyttö on toteutunut mm. Metsä-Tuomelan jäteaseman osalta ja se on kyseisen tien pääasiallinen käyttötarkoitus.”

Tapiolinna jätti eriävän mielipiteen seuraavin perustein: Aiempi esitykseni käsittelystä oli kunnanhallituksen otto-oikeuden käyttämistä vastaan. Teknisen lautakunnan tekemä päätös olisi pitänyt jättää voimaan. Maijala yhtyi Tapiolinnan eriävään mielipiteeseen.

§ 61 Päätös päällystyskohteiden toteuttamisohjelman hyväksymistä koskevaan oikaisuvaatimukseen (oikaisuvaatimus 2)

Käsittely:
Maiju Tapiolinna teki Maijalan kannattamana muutosesityksen, että oikaisuvaatimus hyväksytään. Muutosesityksen perustelut: Aiempi esitykseni käsittelystä oli kunnanhallituksen otto-oikeuden käyttämistä vastaan. Teknisen lautakunnan tekemä päätös olisi pitänyt jättää voimaan.

Arto Hägg esitti Sivulan ja Mattilan kannattaman, että tekstiin lisätään kohdan Vastaukset oikaisuvaatimuksessa esitettyihin vaatimuksiin ja väitteisiin toisen kappaleen loppuun seuraava lause: ”Asemakaavan mukainen maankäyttö on toteutunut mm. Metsä-Tuomelan jäteaseman osalta ja se on kyseisen tien pääasiallinen käyttötarkoitus.”

Puheenjohtaja totesi suoritettavan nimenhuutoäänestyksen. Ensimmäisessä äänestyksessä laitetaan vastakkain pohjaesityksestä poikkeavat kannatetut muutosesitykset. Ensimmäisen äänestyksen voittanut esitys laitetaan vastakkain pohjaesityksen kanssa.

Ensimmäisessä äänestyksessä olivat vastakkain muutosesitykset siten, että
JAA = Häggin muutosesitys
EI = Tapiolinnan muutosesitys

Äänestyksen tulos
JAA 8 (Hägg, Lepolahti, Mattila, Mustonen, Niinimäki, Raekannas, Sivula, Vaulamo)
EI 3 (Maijala, Tapiolinna, Örling)

Puheenjohtajan tiedustellessa asiaa, voiko kunnanhallitus olla yksimielinen äänestyksen voittaneesta Häggin esityksestä, kukaan ei vastustanut asiaa, joten kunnanhallituksen päätökseksi tuli Häggin esittämällä lisäyksellä täydennetty pohjaesitys.

Päätös:
Kunnanhallitus päätti hylätä oikaisuvaatimuksen seuraavalla lisäyksellä: tekstiin lisätään kohdan Vastaukset oikaisuvaatimuksessa esitettyihin vaatimuksiin ja väitteisiin toisen kappaleen loppuun seuraava lause: ”Asemakaavan mukainen maankäyttö on toteutunut mm. Metsä-Tuomelan jäteaseman osalta ja se on kyseisen tien pääasiallinen käyttötarkoitus.”

Tapiolinna jätti eriävän mielipiteen seuraavin perustein: Aiempi esitykseni käsittelystä oli kunnanhallituksen otto-oikeuden käyttämistä vastaan. Teknisen lautakunnan tekemä päätös olisi pitänyt jättää voimaan. Maijala yhtyi Tapiolinnan eriävään mielipiteeseen.

§ 63 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle tietopyyntöä koskevassa valitusasiassa

Käsittely:
Maiju Tapiolinna teki Maijalan kannattamana muutosesityksen, että tietopyyntöön vastataan. Hallinto-oikeudelle annetaan lausunto, jossa todetaan, että tietopyyntöön vastataan kunnan toimesta asianosaisen pyytämällä tavalla ja luovutetaan pyydetty asiakirja.

Perusteluna se, että henkilön, josta on tehty työsuojeluilmoitus, tulee saada tietoonsa asiaan liittyvät yksityiskohdat. EU:n tietosuoja-asetus antaa työsuojeluilmoituksen kohteelle oikeuden saada häneen liittyvät käsittelyn tiedot tietoonsa.

Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja määräsi pidettäväksi nimenhuutoäänestyksen siten, että
JAA= esittelijän pohjaesitys
EI = Tapiolinnan muutosesitys

Äänestyksen tulos
JAA 8 (Hägg, Lepolahti, Mattila, Mustonen, Niinimäki, Raekannas, Sivula, Vaulamo)
EI 3 (Maijala, Tapiolinna, Örling)

Kunnanhallitus päätti äänin 8 JAA – EI 3 hyväksyä esittelijän pohjaesityksen.

Päätös:Kunnanhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan lausunnon hallinto-oikeudelle.
Pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

Tapiolinna jätti päätökseen eriävän mielipiteen seuraavin perusteluin: Perusteluna se, että henkilön, josta on tehty työsuojeluilmoitus, tulee saada tietoonsa asiaan liittyvät yksityiskohdat. EU:n tietosuoja-asetus antaa työsuojeluilmoituksen kohteelle oikeuden saada häneen liittyvät käsittelyn tiedot tietoonsa. Maijala yhtyi Tapiolinnan eriävään mielipiteeseen.

§ 64 KUUMA-seutu liikelaitoksen johtokunnan nimittäminen 2023–2025

Päätös:
Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se nimeää asemavaltuutuksen perusteella Kuuma-johtokuntaan kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Keravan kaupunginvaltuustossa tapahtuvaa nimeämistä varten seuraavasti:
jäsen Kalle-Pekka Toivonen, henkilökohtainen varajäsen Riikka Raekannas
jäsen Petri Vaulamo, henkilökohtainen varajäsen Virpi Räty.

 

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan kotisivuilla 2.5.2023. Linkki esityslistaan.

Takaisin listaukseen