Ajankohtaista

Kaikki

Nurmijärven kunnanhallituksen kokouksen 14.12.2020 päätökset

15.12.2020

Nurmijärven kunnanhallituksen päätökset syntyivät esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin;

§ 278 Eteva kuntayhtymän yhtymäkokouksen 3/2020 yhtymäkokousedustajan ja varaedustajan valinta

Päätös:

Kunnanhallitus päätti valita Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 17.12.2020 varsinaiseksi yhtymäkokousedustajaksi Riina Mattilan ja hänen henkilökohtaiseksi varaedustajakseen Jari Oksan.

 

§ 286 Kehitys- ja keskusteluasiat

Päätös:

Keskusteltiin

1) Tekojään ja jäähallin tulevasta tilanteesta

2) Harkinnanvaraisista valtionavustuksista

Lisäksi käsiteltiin työjärjestysasia

Arto Hägg teki Maiju Tapiolinnan ja Alpo Sailion kannattamana työjärjestysesityksen, että kokouksen asialistalle otetaan asia Talousarvion ja taloussuunnitelman täydentäminen kunnanhallituksen pave-päätösten perusteella.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu työjärjestysesitys, josta ei voitu olla yksimielisiä, joten pidetään nimenhuutoäänestys siten, että

alkuperäinen työjärjestys = JAA

Häggin esitys = EI

Äänestyksen tulos:

6 JAA -ääntä (Hyvämäki, Jalava, Peltonen, Pispala, Vaulamo, Räty)

5 EI -ääntä (Hägg, Raekannas, Sailio, Salonen, Tapiolinna)

Äänestyksen jälkeen kunnanhallitus päätti pysyttäytyä alkuperäisessä työjärjestyksessä.

Hägg, Sailio, Raekannas, Salonen ja Tapiolinna jättivät päätökseen eriävän mielipiteen.

 

Linkki esityslistaan. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan internetsivuille 22.12.2020.

Takaisin listaukseen