Ajankohtaista

Kaikki

Nurmijärven kunnanhallituksen 8.11.2021 kokouksen päätökset

9.11.2021

Nurmijärven kunnanhallituksen kokouksen päätökset syntyivät esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin;

§ 277 Periaatepäätöksen tekeminen Rajamäen kampus -hankkeen investoinnin toteutusmuodosta

Päätös:
Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se päättää:

1. merkitä tiedoksi investointien toteutus- ja rahoitusmallien vertailun selvityksen,
2. selvityksessä kuvattujen hankevaihtoehtojen kokonaisarvion perusteella valita Rajamäen kampuksen investoinnin toteutusmuodoksi elinkaarimallin,
3. asettaa hankkeen kokonaistavoitehinnaksi 30 miljoonan euroa, ja että kustannustason varmistamiseksi tarjouspyyntöön asetetaan tehokkuustavoitteet,
4. todeta, että hankkeen sisältö täsmentyy mm. tilojen mitoituksen ja Kuntola-ratkaisun osalta kilpailullisen neuvottelumenettelyn aikana,
5. todeta, että hankkeen sisällön täsmentämisestä tehdään päätös osana tarjouspyynnön hyväksymistä,
6. todeta, että elinkaarihankkeen toteuttamiseksi hankitaan asiantuntijapalveluita, joiden osalta mahdolliset hankintapäätökset ja tilaukset tehdään erikseen,
7. todeta, että lopullinen investointipäätös vahvistuu osana kilpailutuksen hankintapäätöstä
8. todeta, että Rajamäen kampuksen rahoitusmallista päätetään erikseen myöhemmin.

Lisäksi kunnanhallitus päätti korjata esittelyosasta ensimmäisen lauseen ”Rajamäen kampuksen hankkeen kokonaiskustannukseksi on arvioitu 26–29 milj. euroa.” kuulumaan seuraavasti: ”Rajamäen kampuksen hankkeen kokonaiskustannukseksi on arvioitu 30 milj. euroa.”

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

§ 278 Lausunnon antaminen Uusimaa-ohjelma 2022-2025:n ja ympäristöselostuksen luonnoksesta

Päätös:
Esityksen mukaan.

Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti lisätä lausunnon taulukko-osaan kunnalle tärkeiksi linjauksiksi seuraavat kohdat:

s. 4 Ympäristövastuulliseen kuluttamiseen kannustaminen ja ohjaaminen
s. 8 Osallisuuden edistäminen ja syrjinnän torjuminen julkisissa palveluissa, kouluissa ja työpaikoilla sekä Kaksisuuntaisen kotoutumisen edistäminen julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyössä
s. 9 Koulutuksen ja työmarkkinoiden monimuotoisuuden ja sukupuolten välisen tasa-arvon lisääminen

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

§ 284 Eron myöntäminen Monis Amjadille luottamustehtävästä ja täydennysvaali

Päätös:
Esityksen mukaan.

Lisäksi kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se valitsee asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan varajäseneksi Jarmo Hannulan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

§ 286 Ilmoitusasiat

Päätös:
Esityksen mukaan.

Lisäksi kunnanhallitus päätti valita kunnan edustajat 6.12.2021 itsenäisyyspäivän seppelpartioihin seuraavasti:
Nurmijärven kirkko Virpi Räty
Rajamäen kirkko Hannu Lakee
Perttulan muistomerkki Harri Lepolahti

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan kotisivuilla 16.11.2021. Linkki esityslistaan.

Takaisin listaukseen