Ajankohtaista

Kaikki

Nurmijärven kunnanhallituksen 7.3.2022 kokouksen päätökset

8.3.2022

Nurmijärven kunnanhallituksen kokouksen päätökset syntyivät esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin;

§ 58 Lausunnon antaminen jätelautakunta Kolmenkierrolle ehdotuksesta jätehuoltomääräysten päivittämiseksi

Käsittely:
Arto Hägg teki Tapiolinnan, Mustosen, Kalliokosken ja Maijalan kannattamana muutosesityksen, että ehdotuksesta poistetaan biojätteen erilliskeräysvelvoite 1–4 huoneiston asuinkiinteistöiltä yli 5 000 asukkaan taajamissa. Mennään jäteasetuksen mukaan.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys, joten pidetään nimenhuutoäänestys siten, että

JAA = esittelijän pohjaesitys
EI = Häggin muutosesitys

Äänestyksen tulos
JAA 2 (Lepolahti, Pispala)
EI 9 (Hägg, Kalliokoski, Maijala, Mattila, Mustonen, Raekannas, Tapiolinna, Örling, Vaulamo)

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen Häggin esittämällä lisäyksellä ”Jätehuoltomääräysehdotuksesta poistetaan biojätteen erilliskeräysvelvoite 1–4 huoneiston asuinkiinteistöiltä yli 5 000 asukkaan taajamissa. Mennään jäteasetuksen mukaan”

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

§ 62 Vastaus valtuustoaloitteeseen nuorten kesäyrittäjäsetelistä

Käsittely:
Sanna Pasanen teki muutosesityksen, että päätökseen tehdään seuraava lisäys: ”Kunta aloittaa neuvottelut Tuusulan 4H:n kanssa ja hankkeeseen osoitetaan rahat budjettivaltuustossa, kun päätetään vuoden 2023 nuorten kesätyörahat.” Perusteluina, että nuorten hyvinvointiin ja tulevaisuuteen on nyt kiinnitettävä erityistä huomiota. Tämä on yksi tapa. Keskustelun jälkeen Pasanen veti esityksensä pois.

Sanna Pasanen esitti, että asia jätetään pöydälle. Puheenjohtajan tiedustellessa asiaa, kukaan ei vastustanut esitystä, joten kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

Päätös:
Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle.

§ 65 Kehitys- ja keskusteluasiat

Päätös:
Esitys hyväksyttiin.

Lisäksi
kunnanhallitus päätti valita kunnan edustajat seppelpartioihin Kirkonkylälle ja Rajamäelle

– Talvisodan päättymisen muistopäivä 13.3., Kirkonkylälle Harri Lepolahti ja Rajamäelle Tapio Sivula
– Kansallinen veteraanipäivä 27.4., valitaan seuraavassa kokouksessa
– Kaatuneitten muistopäivä 15.5., valitaan seuraavassa kokouksessa

keskusteli
– tulevien kokousten pitämismuodoista, 14.3.2022 kokous pidetään läsnäolokokouksena
– kunnanhallituksen keskusteluun otetaan asioita, jotka keskusteluttavat kuntalaisia
– teiden, pihojen ja pysäköintialueiden hiekoituksesta

§ 66 Kuntapaikkamäärän nostaminen kansainvälistä suojelua saaville henkilöille Nurmijärven kunnassa

Käsittely:
Esittelijä veti asian pois listalta.

 

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan kotisivuilla 15.3.2022. Linkki esityslistaan.

Takaisin listaukseen