Ajankohtaista

Kaikki

Nurmijärven kunnanhallituksen 7.11.2022 kokouksen päätökset

8.11.2022

Kunnanhallituksen kokouksen päätökset syntyivät esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin,

§ 228 Periaatepäätös Nurmijärven kestävä kasvu -ohjelman (NUUKA) päivitystyön käynnistämisestä

Käsittely:
Arto Hägg teki Harri Lepolahden ja Maiju Tapiolinnan kannattamana päätöksen kohtaan 2. seuraavan muutosesityksen: ”Valtuusto nimeää hankkeelle 7 + 2 hengen poliittisen ohjausryhmän ohjaamaan valmistelutyötä.”

Kunnanhallitus hyväksyi Häggin esityksen yksimielisesti.

Päätös:
Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että

  1. valtuusto päättää käynnistää Nurmijärven kestävän kasvun (NUUKA) -ohjelman päivitystyön loppuvuonna 2022. Työn tavoitteellinen valmistumisaika on keväällä 2023.,
  1. valtuusto nimeää hankkeelle 7 + 2 hengen poliittisen ohjausryhmän ohjaamaan valmistelutyötä sekä
  1. valtuusto päättää, että ohjelman valmistelun tukena käytetään ulkopuolista riippumatonta asiantuntijaa. Hankinnasta tehdään erillinen hankintapäätös.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

§ 235 Edustajan ja varaedustajan nimeäminen Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 14.12.2022

Päätös:
Kunnanhallitus päätti nimetä kunnan edustajaksi Alpo Sailion ja varaedustajaksi Riina Mattilan 14.12.2022 pidettävään Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokoukseen.

§ 238 Kehitys- ja keskusteluasiat

Kunnanhallitus keskusteli

  • vaikuttamistoimielinten kuulemisesta heidän näkemyksistään vaikuttamismahdollisuuksista päätöksentekoon
  • toimielinten päätöstiedottamisen yhtenäistämisestä ja viranhaltijapäätösten näkyvyydestä luottamushenkilöille
  • eläkeläisyhdistysten kunnanvaltuustolle toimittamasta kirjelmästä Eläkeläisyhdistysten toimintaedellytykset säilytettävä
  • vanhusten hoivapaikoista Nurmijärvellä tai välittömässä läheisyydessä ja välitti asiaan liittyvän huolen aluevaltuutetuille sekä
  • sai tiedonannon valmiussuunnittelujohtoryhmältä energian kulutuspiikeistä ja mahdollisista sähkökatkoista ja
  • päätti siirtää 5.12.2022 kokouksen pidettäväksi keskiviikkona 7.12.2022.

 

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan kotisivuille 15.11.2022. Linkki esityslistaan.

Takaisin listaukseen