Ajankohtaista

Kaikki

Nurmijärven kunnanhallituksen 28.3.2022 kokouksen päätökset

29.3.2022

Kunnanhallituksen kokouksen päätökset syntyivät esityslistan mukaisia seuraavin poikkeuksin;

§ 82 Nurmijärven historiatoimikunnan nimeäminen

Käsittely
Esittelijä täydensi päätösesitystään siten, että historiatoimikuntaan valitaan esitettyjen henkilöiden lisäksi Markus Itkonen.

Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän muutetun päätösesityksen.

§ 83 Vastaus valtuustoaloitteeseen nuorten kesäyrittäjäsetelistä

Käsittely
Leni Pispala teki Mustosen ja Lepolahden kannattamana esityksen, että päätökseen tehdään seuraava lisäys: ”Kunta aloittaa neuvottelut Tuusulan 4H:n kanssa, joka vastaa Nurmijärven alueen toiminnasta ja hankkeeseen osoitetaan rahat budjettivaltuustossa, kun päätetään vuoden 2023 nuorten kesätyörahat.” 4H:lla on olemassa malli nuorten yritystoiminnasta.

Puheenjohtajan tiedustellessa kukaan ei vastustanut tehtyä esitystä, joten kunnanhallitus hyväksyi Pispalan esityksen yksimielisesti.

Päätös
Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se päättää

  1. hyväksyä edellä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen seuraavalla lisäyksellä ”Kunta aloittaa neuvottelut Tuusulan 4H:n kanssa, joka vastaa Nurmijärven alueen toiminnasta ja hankkeeseen osoitetaan rahat budjettivaltuustossa, kun päätetään vuoden 2023 nuorten kesätyörahat.” sekä
  2. todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

§ 84 Valtuustoaloite Valkjärventien kevyenliikenteen väylän kehittämisestä

Käsittely
Maiju Tapiolinna esitti Mustosen, Maijalan, Kalliokosken ja Lepolahden kannattamana asian palauttamista valmisteluun. Valkjärventie on erittäin kapea ja huonokuntoinen tie, jossa ei juurikaan ole tilaa jalankulkuun. Puuttuva piennaralue on liikenneturvallisuutta vaarantava tekijä.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu palautusesitys, joten pidetään nimenhuutoäänestys siten, että
JAA = asian käsittelyn jatkaminen
EI= Tapiolinnan palautusesitys

Äänestyksen tulos
3 JAA (Hägg, Mattila, Vaulamo)
8 EI (Kalliokoski, Lepolahti, Maijala, Mustonen, Pispala, Raekannas, Tapiolinna, Örling)

Kunnanhallitus päätti äänin 3 JAA – 8 Ei palauttaa asian valmisteluun.

Päätös
Kunnanhallitus päätti palauttaa asian valmisteluun.

§ 91 Kehitys- ja keskusteluasiat

Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Lisäksi kunnanhallitus
– valitsi Kunnan edustajat seppelpartioihin seuraavasti Kansallinen veteraanipäivä 27.4. Kirkonkylälle Hannu Lakeen, Rajamäelle Harri Lepolahden sekä Kaatuneitten muistopäivä 15.5. Kirkonkylälle Riina Mattilan ja Rajamäelle Harri Lepolahden
– keskusteli kevyenliikenteen väylien rakentamisesta, kunnanhallitus haluaa selvityksen eri rakentamisvaihtoehtojen vaikutustenarvioinneista
– keskusteli ikäihmisten asumismuodoista

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan kotisivuilla 5.4.2022. Linkki esityslistaan.

Takaisin listaukseen