Ajankohtaista

Kaikki

Nurmijärven kunnanhallituksen 23.8.2021 kokouksen päätökset

24.8.2021

Kunnanhallituksen kokouksen päätökset syntyivät esityslistan mukaisina, seuraavin poikkeuksin:

§ 219 Nurmijärven kunnan lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Luhtajoentien – Havumäentien asemakaavaa koskevan kunnanvaltuuston päätökseen tehdyn valituksen johdosta

Esitys hyväksyttiin.

Riikka Raekannas poistui esteellisenä (hallintolaki 28.1§ 1-kohta; osallisuus- eli asianosaisjäävi) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Virpi Räty poistui esteellisenä (hallintolaki 28.1§ 1-kohta; osallisuus- eli asianosaisjäävi) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

§ 221 Kunnanhallituksen edustus lautakunnissa ja johtokunnissa 1.8.2021-31.5.2023

Kunnanhallitus päätti nimetä edustajansa seuraaviin toimielimiin toimikaudeksi 1.8.2021 – 31.5.2023:
– asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta Maiju Tapiolinna, varajäsen Ritva Örling
– elinvoimalautakunta Taneli Kalliokoski
– hyvinvointilautakunta Harri Lepolahti
– sivistyslautakunta Leni Pispala, varajäsen Harri Lepolahti
– tekninen lautakunta Arto Hägg
– Aleksia -liikelaitoksen johtokunta Kalle Mustonen
– Nurmijärven Vesi-liikelaitoksen johtokunta Riina Mattila

Kunnanhallituksen varajäsenet toimivat kussakin toimielimessä kunnanhallituksen edustajan varajäsenenä yllä mainituin poikkeuksin.

Kunnanhallitus päätti ohjeistaa edustajiaan em. toimielimissä edellä todetun mukaisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

§ 223 Kunnan edustajan valinta Uudenmaan liiton kuntien edustajainkokoukseen

Kunnanhallitus päätti valita Uudenmaan liiton edustajainkokoukseen kunnan edustajaksi Leni Pispalan ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Hannu Lakeen.

Lisäksi kunnanhallitus päätti antaa edustajalle maakuntavaltuuston jäsenten ja varajäsenten valintaa koskevan toimintaohjeen. Kunnan edustajiksi maakuntavaltuustoon nimetään seuraavat henkilöt:

jäsen Jukka Anttila, KESK         varajäsen Elli Mantila, KESK

jäsen Virpi Räty, KOK+RKP      varajäsen Arto Hägg, KOK+ RKP

§ 224 Kunnan edustajien valinta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

Kunnanhallitus päätti nimetä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon seuraavat henkilöt:

jäsen Juhani Vuorisalo, KOK+RKP    varajäsen Heikki Nykyri,KOK+RKP

jäsen Kirsti Handolin, KESK        varajäsen Marjaana Pitkäpaasi,KESK

 

Lisäksi kunnanhallitus päätti antaa yhtymävaltuutetuille toimintaohjeen kuntayhtymän muihin toimielimiin nimettävistä henkilöistä myöhemmässä kokouksessa.

§ 226 Kunnan edustajien nimeäminen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymävaltuustoon vuonna 2021 alkavalle toimikaudelle

Kunnanhallitus päätti nimetä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymävaltuustoon seuraavat henkilöt:

Jäsen                                               Varajäsen

pj. Jouni Maijala, PS                  Ritva Örling, PS

  1. vpj Sirkka Rousu, SDP          Osmo Suominen, SDP
  2. vpj Leni Pispala, VIHR          Pauliina Pukarinen, VIHR

Petri Kolmonen, KESK              Jari Leino, KESK

Anna-Liisa Lyytinen, KESK       Kirsti Kalliotähti, KESK

Riina Mattila, KOK+RKP           Kirsi Lompolo, KOK+RKP

Virpi Räty, KOK+RKP                 Minna Aittakallio, KOK+RKP

Arto Hägg, KOK+RKP                Juhani Vuorisalo, KOK+RKP

Teemu Kumpulainen, PS         Krister Schalin, PS

Lisäksi kunnanhallitus päätti antaa yhtymävaltuutetuille toimintaohjeen kuntayhtymän muihin toimielimiin nimettävistä henkilöistä myöhemmässä kokouksessa.

§ 227 Kunnan edustajien valinta Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän valtuustoon vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle.

§ 228 Luottamushenkilöedustajien nimeäminen MAL 2023 -suunnitelman valmisteluun

Kunnanhallitus päätti valita jäsenet Helsingin seudun MAL 2023 -suunnitelman valmisteluun seuraavasti:

Arto Hägg, KOK

Kimmo Pirkkala, PS

Jorma Heimonen, VIHR

Kallepekka Toivonen, KESK

Eero Santala, SDP

§ 229 Jäsenten nimeäminen Rajamäen yhteiskoulun stipendirahaston hoitokuntaan

Kunnanhallitus päätti valita jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet Rajamäen yhteiskoulun stipendirahaston hoitokuntaan seuraavasti:

jäsen Markku Vierelä, PS         varajäsen Jari Kovanen, SDP

jäsen Jyrki Laamanen, KOK     varajäsen Tapio Sivula, KESK

§ 232 Kehitys- ja keskusteluasiat

Esitys hyväksyttiin.

Lisäksi kunnanhallitus

– päätti valita kunnan ehdokkaiksi Kiertokapula Oy:n yhtymähallitukseen Jari Vainion, KOK ja Maiju Tapiolinnan, PS.

– keskusteli Klaukkalan turvallisuustilanteesta viikonloppuisin

 

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan kotisivuilla 31.8.2021. Linkki esityslistaan.

Takaisin listaukseen