Ajankohtaista

Kaikki

Nurmijärven kunnanhallituksen 20.9.2021 päätökset

21.9.2021

Kunnanhallituksen kokouksen päätökset syntyivät esityslistan mukaisin seuraavin  poikkeuksin;

§ 247 Kunnan edustajien valinta vaalipiirikohtaisille kuntapäiville 5.10.2021

Kunnanhallitus päätti nimetä Uudenmaan vaalipiirin kuntapäiville seuraavat edustajat ja varaedustajat

Harri Lepolahti, varaedustaja Leni Pispala
Kallepekka Toivonen ja varaedustaja Riikka Raekannas

§ 250 Kehitys- ja keskusteluasiat

Keskusteltiin lisäksi kunnanhallituksen ja lautakuntien kokouskäytännöistä. Lisäksi kunnanhallitus evästi  viranhaltijoita toimielinten kokoustarjoilujen pitämisestä kohtuullisella tasolla.

§ 251 Kaavoituksen kehittämisen seurantaryhmän nimeäminen

Päätettiin muuttaa lause ”Ryhmään nimetään 5-6 luottamushenkilöä, joista enemmistö edustaa kunnanhallitusta seuraavaksi lauseeksi. ”Ryhmään nimetään 5-6 luottamushenkilöä ja ryhmän jäsenille  nimetään myös varajäsenet”.

Lisäksi kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti Häggin ehdotuksen, että seurantaryhmän kokouksista  pidetään muistiota ja se jaetaan kunnanhallitukselle.

Kunnanhallitus päätti nimetä seurantaryhmään seuraavat jäsenet ja varajäsenet:
Jussi Malkamäki, varalla Virpi Räty
Kallepekka Toivonen, varalla Sirpa Rantala
Alpo Sailio, varalla Jerry Latva
Sami Virtanen, varalla Leni Pispala
Joona Suomi, varalla Tanja Stormbom
Jouni Maijala (puheenjohtaja), varalla Maiju Tapiolinna

 

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan kotisivuilla 28.9.2021. Linkki esityslistaan.

 

Takaisin listaukseen