Ajankohtaista

Kunnanhallitus, Päätöksenteko

Nurmijärven kunnanhallituksen 20.3.2023 kokouksen päätökset

20.3.2023

Nurmijärven kunnanhallituksen 20.3.2023 kokouksen päätökset tehtiin esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin,

§46 Nurmijärven nuorisovaltuuston toimintasääntö 1.4.2023 alkaen

Käsittely:

Arto Häggin esityksestä teknisenä korjauksena kohdan 5. Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet lause ”Henkilövaalissa, jos kaksi tai useampi eniten ääniä saanutta ehdokasta saavat yhtä paljon ääniä, järjestetään heidän välillään toinen vaalikierros.” korjataan vastaamaan kunnanvaltuustossa noudatettavaa menettelyä.

Päätös:

Kunnanhallitus päätti hyväksyä nuorisovaltuuston toimintasäännön 1.4.2023 alkaen seuraavalla teknisellä korjauksella kohdan 5. Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet lause ”Henkilövaalissa, jos kaksi tai useampi eniten ääniä saanutta ehdokasta saavat yhtä paljon ääniä, järjestetään heidän välillään toinen vaalikierros.” korjataan vastaamaan kunnanvaltuustossa noudatettavaa menettelyä.

Lisäksi viranhaltijat oikeutettiin tekemään toimintasääntöön teknisiä korjauksia ja muotoilemaan toimintasäännön visuaalisen ulkoasun

§50 Kehitys- ja keskusteluasiat

Päätös:

Kunnan edustajiksi seppelpartioihin valittiin Kansallisen veteraanipäivän tilaisuuteen to 27.4.2023 Kirkonkylälle Hannu Lakee ja Rajamäen edustaja valitaan seuraavassa kokouksessa sekä Kaatuneitten muistopäivän tilaisuuteen su 21.5.2023 Kirkonkylälle Virpi Räty ja Rajamäkeen Harri Lepolahti.

Lisäksi kunnanhallitus keskusteli

– Metsäkylän osayleiskaavan etenemisestä

– Kiertokapula Oy:n nimitysvaliokunnasta ja hallituspaikkojen jaosta

– A2-kielivalinnoista

 

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan kotisivuilla 28.3.2023. Linkki esityslistaan.

Takaisin listaukseen