Ajankohtaista

Kaikki

Nurmijärven kunnanhallituksen 19.6.2023 kokouksen päätökset

20.6.2023

Nurmijärven kunnanhallituksen  kokouksen päätökset tehtiin esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin,

§ 99 Asemakaava ja asemakaavamuutos 2-204 Heinoja II, ehdotus

Päätös:
Esitys hyväksyttiin.

Lisäksi kunnanhallitus evästi, että hankkeesta tulee tehdä kaavataloudellinen tarkastelu.

§ 101 TE-Palveluiden siirto kunnille / poliittisen ohjausryhmän jäsenten nimeäminen

Päätös:
Kunnanhallitus

  1. hyväksyi yllä todetut valmisteluperiaatteet ja
  2. totesi, että poliittisen ohjausryhmän kokouksista suoritetaan palkkiot jäsenen nimenneen kunnan palkkiosäännön mukaisesti
  3. poliittinen ohjausryhmä kokoontuu Järvenpään kaupungin kutsusta 15.8.2023 kello 17.00
  4. nimesi edustajakseen ohjausryhmään asemavaltuutuksella Kallepekka Toivosen ja Virpi Rädyn sekä heille varajäseneksi valtuuston ja kunnanhallituksen varapuheenjohtajat ja totesi, että heille suoritetaan ohjausryhmään osallistumisesta palkkiosäännön mukainen erillispalkkio.

§ 105 Kehitys- ja keskusteluasiat

Esitys hyväksyttiin.

Lisäksi kunnanhallitus keskusteli

– Klaukkalantien ympäristön siisteydestä.

§ 107 Palveluiden järjestämissuunnitelma ja talousarviokehys 2024

Käsittely:
Muutosesitys
Petri Vaulamo teki Tapiolinnan, Maijalan, Vierelän, Sivulan ja Häggin kannattamana seuraavan muutosesityksen kohtaan Talousarviokehys 2024 (Kappale 6) poistetaan yliviivatut tekstit ja lisätään tummennetut:

Kehyksen vuoden 2024 verotuloarvio perustuu Kuntaliiton 4/2023 veroennustekehikkoon. Vuonna 2024 verotulot asettuvat ensimmäistä kertaa sote-uudistuksen jälkeiselle normaalille uralle. Verotuloissa on huomioitu kunnan heikosta taloustilanteesta johtuen 0,3 %-veroprosenttiyksikön korotus kunnallisveroon. Tämä lisää kunnan verotuloja noin 3,2 milj. euroa.  Verotulojen kunnallisveron muutosta arvioidaan syksyn talousarvion yhteydessä. Nyt edetään kunnanhallituksen kokouksessa 14.6.2023 päätetyn Nuuka ohjausryhmän loppuraportin mukaisesti.

Kiinteistöveroprosenttien oletetaan kehyksessä säilyvän kuluvan vuoden tasossa. Kunnallisverotulojen osalta kuva tarkentuu vielä kesäkuun lopulla, kun vuoden 2022 valmistuvasta verotuksesta saadaan ensimmäiset ennakkotiedot. Kehyksessä verotulojen arvioidaan laskevan kuluvan vuoden tilinpäätösennusteesta noin 3,3 milj. euroa (-3,6 %) ja vuoden 2022 tilinpäätöstasosta noin 109,1 milj. euroa (-55,5 %). Verotulojen kasvun tulisi jatkua tulevaisuudessa huomattavasti aiempaa suuremmalla tasolla, jotta tulorahoitus pysyisi palvelutuotannon kustannuskehityksen perässä.

Talousarviokehystä korjataan seuraavasti:
– Verorahoituksen pienentymisestä johtuen rahoitusvajetta katetaan nostamalla pitkäaikaisten lainojen lisäystä 2,0 milj. eurolla.
– Lainakannan muutoksesta johtuen korkokustannuksia nostetaan 0,2 milj. eurolla
– Nuuka 2 ohjausryhmän tulokset huomioiden.

Lisäksi viranhaltijat valtuutetaan tekemään tekniset korjaukset liitemateriaaliin.

Äänestys
Puheenjohtajan tiedustellessa asiaa, kunnanhallitus ei voinut olla muutosesityksestä yksimielinen. Puheenjohtaja määräsi pidettäväksi nimenhuutoäänestyksen seuraavasti

JAA= esittelijän pohjaesitys
EI= Vaulamon muutosesitys

Äänestyksen tulos
JAA 2 (Niinimäki, Sandberg)
EI 9 (Hägg, Maijala, Raekannas, Sivula, Suhonen, Tapiolinna, Vaulamo, Vierelä, Räty)

Kunnanhallitus hyväksyi äänin 2 JAA – 9 EI Vaulamon muutosesityksen.

Päätös:
Kunnanhallitus päätti:

  1. hyväksyä palveluiden järjestämissuunnitelman ja talousarviokehyksen vuodelle 2024 sekä talousarvion laadintaohjeen seuraavin muutoksin:

kohdasta Talousarviokehys 2024 (Kappale 6) poistetaan yliviivatut tekstit ja lisätään tummennetut

Kehyksen vuoden 2024 verotuloarvio perustuu Kuntaliiton 4/2023 veroennustekehikkoon. Vuonna 2024 verotulot asettuvat ensimmäistä kertaa sote-uudistuksen jälkeiselle normaalille uralle. Verotuloissa on huomioitu kunnan heikosta taloustilanteesta johtuen 0,3 %-veroprosenttiyksikön korotus kunnallisveroon. Tämä lisää kunnan verotuloja noin 3,2 milj. euroa.  Verotulojen kunnallisveron muutosta arvioidaan syksyn talousarvion yhteydessä. Nyt edetään kunnanhallituksen kokouksessa 14.6.2023 päätetyn Nuuka ohjausryhmän loppuraportin mukaisesti.

Kiinteistöveroprosenttien oletetaan kehyksessä säilyvän kuluvan vuoden tasossa. Kunnallisverotulojen osalta kuva tarkentuu vielä kesäkuun lopulla, kun vuoden 2022 valmistuvasta verotuksesta saadaan ensimmäiset ennakkotiedot. Kehyksessä verotulojen arvioidaan laskevan kuluvan vuoden tilinpäätösennusteesta noin 3,3 milj. euroa (-3,6 %) ja vuoden 2022 tilinpäätöstasosta noin 109,1 milj. euroa (-55,5 %). Verotulojen kasvun tulisi jatkua tulevaisuudessa huomattavasti aiempaa suuremmalla tasolla, jotta tulorahoitus pysyisi palvelutuotannon kustannuskehityksen perässä.

Talousarviokehystä korjataan seuraavasti:
– Verorahoituksen pienentymisestä johtuen rahoitusvajetta katetaan nostamalla pitkäaikaisten lainojen lisäystä 2,0 milj. eurolla.
– Lainakannan muutoksesta johtuen korkokustannuksia nostetaan 0,2 milj. eurolla
– Nuuka 2 ohjausryhmän tulokset huomioiden.

Lisäksi viranhaltijat valtuutettiin tekemään tekniset korjaukset liitemateriaaliin.,

  1. valtuuttaa talousjohtajan tekemään tarvittaessa kehykseen toimialojen sekä liikelaitosten välisiä kehyssiirtoja toimialajohtajien ja liikelaitosten johtajien yhteisiin esityksiin perustuen,
  1. valtuuttaa talousjohtajan tekemään tarvittaessa tekniset korjaukset palvelujen järjestämissuunnitelmaan ja talousarvion laadintaohjeeseen, sekä
  1. todeta, että talousarviokehystä muutetaan tarpeen mukaan, mikäli meno- ja tuloarvioihin syntyy oleellisia poikkeamia talousarviovalmistelun alkuvaiheessa.

 

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan kotisivuilla 27.6.2023. Linkki esityslistaan.

Takaisin listaukseen