Ajankohtaista

Kaikki

Nurmijärven kunnanhallituksen 16.1.2023 kokouksen päätökset

17.1.2023

Nurmijärven kunnanhallituksen 16.1.2023 kokouksen päätökset syntyivät esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin,

§ 3 Tonttien varaaminen Klaukkalan Viirinlaakson alueelta Avain Yhtiöt-konsernille

Käsittely:
Maiju Tapiolinna teki Mattilan ja Maijalan kannattamana esityksen asian palauttamisesta valmisteluun. Perusteena se, että poistetaan tekstistä ehdollisuudet, jotta saadaan julki selkeä tahtotila.

Koska oli tehty kannatettu palautusesitys, josta kunnanhallitus ei voinut olla yksimielinen, puheenjohtaja määräsi pidettäväksi nimenhuutoäänestyksen siten, että
JAA = asian käsittelyn jatkaminen
EI = Tapiolinnan palautusesitys

Äänestyksen tulos:
6 JAA (Hägg, Lepolahti, Mustonen, Niinimäki, Raekannas, Sivula)
5 EI (Maijala, Mattila, Tapiolinna, Örling, Vaulamo)

Äänin 6 JAA – 5 EI kunnanhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä

Riikka Raekannas teki Mustosen ja Vaulamon kannattamana esityksen, että päätöksen ehdolliset ilmaisut muutetaan ehdottomiksi.

Maiju Tapiolinna esitti Mattilan kannattamana, että ehdolliset ilmaisut muutetaan ehdottomiksi ja lause ”Autopaikkojen suunnittelu tulisi mitoittaa Nurmijärven kunnan pysäköintinormin mukaisesti.” muutetaan kuulumaan ”Autopaikkojen suunnittelu tulee mitoittaa vähintään Nurmijärven kunnan pysäköintinormin mukaisesti.” Keskustelun aikana Tapiolinna veti esityksenä pois.

Puheenjohtajan tiedustellessa, voiko kunnanhallitus olla yksimielinen Raekannaksen esityksestä, kukaan ei vastustanut asiaa, joten Raekannaksen esitys tuli yksimielisesti kunnanhallituksen päätökseksi.

Päätös:
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Avain Yhtiöt-konsernin tonttivaraushakemuksen Viirinlaakson asemakaavan korttelin 3104 tonttien 14,15,16,17,18 ja19 osalta hakemuksessa mainitun Avain Yhtiöt Oy:n, Avain Yhtiöt konserniin kuuluvan tytäryhtiön tai perustettavan asunto-osakeyhtiön nimiin. Tonttivaraus käsittää myös 2/3 suuruisen osuuden LPA tontista 9. Tonttien hinnoittelu tehdään selostusosassa mainitulla tavalla. Tonttien lopullinen kauppahinta tarkistetaan toteutuvan rakennusoikeuskerrosalan mukaan.

Tonttivaraus on voimassa 31.12.2023 saakka.

Kunnan tahtotila on, että toinen lopullisista tonteista tulee toteuttaa asumisoikeuskohteena ja että molemmissa kohteissa asuntojen pinta-aloihin tulee kiinnittää erityistä huomiota, varsinkin kaksioiden kohdalla, joiden minimipinta-alaksi esitetään 40 m2. Lisäksi tarkemmassa suunnittelussa tulee painottaa selostusosassa mainittuja asioita tilojen suunnittelussa. Autopaikkojen suunnittelu tulee mitoittaa Nurmijärven kunnan pysäköintinormin mukaisesti.

Tonttien lopullisen luovutuspäätöksen tekee valtuusto sen jälkeen, kun ARA-tukipäätökset on saatu.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

§ 8 Kehitys- ja keskusteluasiat

Esityksen mukaan.
Lisäksi kunnanhallitus keskusteli:

  • Klaukkalan keskustassa Vaskomäessä sijaitsevasta tontista
  • Klaukkalan palveluverkkosuunnitelman (pikku-paven) aikataulusta
  • Jätelautakunta Kolmenkierron päätöksestä jätehuoltoon liittyen
  • Kunnan mahdollisesti järjestämistä tapahtumista eduskuntavaalien osalta
  • Ympäristöministeriön puurakentamisen webinaarista, joka pidetään 18.1.2023 klo 17–19

 

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan kotisivuilla 24.1.2023. Linkki esityslistaan.

Takaisin listaukseen