Ajankohtaista

Kaikki

Nurmijärven kunnanhallituksen 15.1.2024 kokouksen päätökset

16.1.2024

Nurmijärven kunnanhallituksen 15.1.2024 kokouksen päätökset tehtiin esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin,

§ 2 Tontin 543-3-675-2 vuokranmaksuehtojen muuttaminen

Käsittely:
Arto Hägg esitti Sivulan, Maijalan ja Tapiolinnan kannattamana, että päätöstekstiin tehdään seuraava lisäys:

Mahdollisissa seuraavissa vaiheissa korotetaan vuosivuokraa vastaavasti perustuen myönnettyjen rakennuslupien rakennusoikeuteen.

Puheenjohtajan tiedustellessa asiaa kukaan ei vastustanut Häggin esitystä, joten kunnanhallitus hyväksyi Häggin esityksen yksimielisesti.

Päätös:
Kunnanhallitus päätti, että Nurmijärven kunnan ja Hoivatilat Oyj:n välisen 1.4.2021 allekirjoitetun tontin 543-3-675-2 vuokrasopimuksen mukaisen vuokran määräytymisehtoja muutetaan yllä esitetyn mukaisesti siten, että 2. vaiheen rakentamisesta korotetaan vuosivuokraa perustuen tontille myönnettyjen rakennuslupien rakennusoikeuteen. Mahdollisissa seuraavissa vaiheissa korotetaan vuosivuokraa vastaavasti perustuen myönnettyjen rakennuslupien rakennusoikeuteen.

§ 3 Vastaus oikaisuvaatimukseen koskien hallintopäällikön viran täyttämättä jättämistä

Käsittely:
Pöytäkirjanpitäjä Outi Kylväjä ilmoitti esteellisyydestä (hallintolaki 28.1 § 1, osallisuusjäävi) osallistua asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian osalta toimi Outi Mäkelä.

Päätös:
Esitys hyväksyttiin.

Outi Kylväjä poistui kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 15.11–15.30.

Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian osalta toimi Outi Mäkelä.

§ 4 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan määrääminen presidentinvaaliin 2024

Käsittely:
Teknisenä korjauksena esittelytekstiin muutettiin Silva Maisi Lepsämän vaalilautakunnasta Palojoen vaalilautakuntaan.

Esittelijä täydensi päätösesitystä seuraavasti:
Kirkonkylä C:n vaalilautakuntaan tehdään seuraava muutos:
Jari Harju jää pois.
Tilalle Kristiina Rouhikoski, SDP

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän täydennetyn päätösesityksen.

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan kotisivuilla 23.1.2024. Linkki esityslistaan.

Takaisin listaukseen