Ajankohtaista

Kaikki

Nurmijärven kunnanhallituksen 14.8.2023 kokouksen päätökset

15.8.2023

Nurmijärven kunnanhallituksen 14.8.2023 kokouksen päätökset syntyivät esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin,

§ 109 Vastaus valtuustoaloitteeseen: Edullisemmin Rajamäen uimahalliin -joukkoliikenteen lipputuote

Käsittely:
Otto Suhonen esitti Raekannaksen ja Tapiolinnan kannattamana asian jättämistä pöydälle, sillä perusteella, että talousarvioon vaikuttavat valtuustoaloitteet on päätetty käsitellä talousarvion yhteydessä.

Puheenjohtajan tiedustellessa, voiko kunnanhallitus olla yksimielinen Suhosen esityksestä, kukaan ei vastustanut, joten kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

Päätös:
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

§ 112 Lausunto Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hyvinvointialueohjelman luonnoksesta

Käsittely:
Virpi Räty ja Maiju Tapiolinna ilmoittivat esteellisyydestä (yhteisöjäävi, hallintolaki 28.1 § 5 kohta; hyvinvointialuehallituksen jäsen) osallistua asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Hallintojohtaja Vuorinen toimi asiantuntijana ja poistui kokouksesta esteellisenä (yhteisöjäävi, hallintolaki 28.1 § 5 kohta; Kiljavanrinteen Kiinteistöt Oy:n hallituksen puheenjohtaja) ennen päätöksentekoa.

Päätös:
Esitys hyväksyttiin.

Virpi Räty ja Maiju Tapiolinna poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Hallintojohtaja Vuorinen poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Tämän asian osalta puheenjohtajana toimi Riikka Raekannas.

Pöytäkirja hyväksyttiin ja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

§ 113 Eron myöntäminen Markku Vierelälle luottamustehtävistä ja täydennysvaali

Päätös:
Kunnanhallitus päätti

  1. siirtää Markku Vierelän (PS) luottamustehtävän Rajamäen Yhteiskoulun Stipendirahaston hoitokunnassa päättyneeksi toteamisen ja uuden jäsenen valinnan seuraavaan kokoukseen sekä
  2. esittää valtuustolle, että se päättää

a. todeta Markku Vierelän (PS) muut luottamustehtävät Nurmijärven kunnassa päättyneiksi, koska hän menettää vaalikelpoisuutensa muuttaessaan asumaan toiselle paikkakunnalle,

b. todeta keskusvaalilautakunnan nimeävän uuden varavaltuutetun Perussuomalaisten valtuustoryhmään,

c. nimetä Markku Vierelän tilalle uuden jäsenen kunnanhallitukseen.

Pöytäkirja hyväksyttiin ja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

§ 114 Eron myöntäminen Tommi Auralle luottamustehtävistä ja täydennysvaali

Päätös:
Kunnanhallitus päätti

  1. todeta Tommi Auran (SDP) luottamustehtävän Uudenmaan Virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskunnassa päätyneeksi paikkakunnalta muuton takia ja nimetä Tommi Auran tilalle Uudenmaan Virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskuntaan jäseneksi Erkki Rantasen ja varajäseneksi Alpo Sailion sekä
  1. esittää valtuustolle, että se päättää

a. todeta Tommi Auran (SDP) muut luottamustehtävät Nurmijärven kunnassa päättyneiksi, koska hän menettää vaalikelpoisuutensa muuttaessaan asumaan toiselle paikkakunnalle sekä

b. nimetä Tommi Auran tilalle uuden jäsenen hyvinvointilautakuntaan.

Pöytäkirja hyväksyttiin ja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

§ 115 Eron myöntäminen Virpi Rädylle elinvoimalautakunnan jäsenyydestä ja täydennysvaali

Käsittely:
Virpi Räty ilmoitti esteellisyydestä (osallisuusjäävi, hallintolaki 28.1 § 1 kohta) osallistua asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Päätös:
Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se päättää

  1. myöntää Virpi Rädylle (KOK) eron elinvoimalautakunnan jäsenyydestä ja
  1. valita Virpi Rädyn tilalle elinvoimalautakunnan jäseneksi Kirsi Lompolon ja varajäseneksi Jaana Diakiten.

Virpi Räty poistui kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tämän asian osalta puheenjohtajana toimi Riikka Raekannas.

Pöytäkirja hyväksyttiin ja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan kotisivuilla 22.8.2023. Linkki esityslistaan.

 

Takaisin listaukseen