Ajankohtaista

Kaikki

Nurmijärven kunnanhallituksen 14.3.2022 kokouksen päätökset

15.3.2022

Kunnanhallituksen kokouksen päätökset syntyivät esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin;

§ 67 Nurmijärven kuntastrategia 2022–2030

Käsittely:
-Teknisenä korjauksena muutetaan Alkusanat-osiossa otsikko ”Tähtäimessä paremman arjen ilmiö” kuulumaan ”Tavoitteena paremman arjen ilmiö”

Turvallisen ja monipuolisen asumisen Nurmijärvi
– Teknisenä korjauksena muutetaan ingressin viimeinen lause ”Palveluiden kehittyminen ja turvallisuus sekä alueiden viihtyisä yleisilme ovat meille tärkeitä.” kuulumaan seuraavasti ”Palveluiden ja julkisen liikenteen kehittyminen sekä turvallisuus ja alueiden viihtyisä yleisilme ovat meille tärkeitä.”

– Valinnan Tarjoamme monimuotoisia asumisratkaisuja kysyntää vastaavasti lisätään teknisenä korjauksena viimeiseksi uusi pallukkakohta ”Mahdollistamme puurakentamista.”

Jouni Maijala teki Lepolahden, Örlingin ja Tapiolinnan kannattamana seuraavan muutosesityksen ”Turvallisen ja monipuolisen asumisen Nurmijärvi -teemassa oleva valinta Tavoittelemme keskimäärin 1,5 prosentin väestönkasvua muutetaan kuulumaan ” Tavoittelemme hallittua väestönkasvua”.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys, joten pidetään nimenhuutoäänestys siten, että
JAA = esittelijän pohjaesitys
EI = Maijalan muutosesitys

Äänestyksen tulos
JAA 6 (Hägg, Kalliokoski, Mattila, Mustonen, Raekannas, Vaulamo)
EI 5 (Lepolahti, Maijala, Pispala, Tapiolinna, Örling)

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän pohja esityksen äänin 6 JAA – 5 EI.

Päätös:
Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto
– hyväksyy Nurmijärven kuntastrategian vuosille 2022–2030 seuraavin muutoksin:

 Visuaalinen ilme
– kunnanhallitus evästi visuaalisen ilmeen jatkovalmistelua

– Alkusanat-osiossa otsikko muutetaan kuulumaan ”Tavoitteena paremman arjen ilmiö”

Turvallisen ja monipuolisen asumisen Nurmijärvi
– Ingressin viimeinen lause kuulumaan seuraavasti ”Palveluiden ja julkisen liikenteen kehittyminen sekä turvallisuus ja alueiden viihtyisä yleisilme ovat meille tärkeitä.”
– Kohtaan Tarjoamme monimuotoisia asumisratkaisuja kysyntää vastaavasti lisätään viimeiseksi uusi pallukkakohta ”Mahdollistamme puurakentamista.”

– valtuuttaa viranhaltijat tekemään mahdolliset tekniset korjaukset teksteihin ja visuaaliseen ulkoasuun.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

§ 68 Kunnan edustus yhteisöissä 2022

Päätös:
Esitys hyväksyttiin.

Lisäksi kunnanhallitus päätti valita Nurmijärven Onnenkimpale ry:n hallituksen jäsenen ja varajäsenen seuraavassa kokouksessa.

§ 69 Yhtymäkokousedustajan valinta Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän ylimääräiseen yhtymäkokoukseen 6.4.2022

Päätös:
Kunnanhallitus päätti valita Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän ylimääräiseen yhtymäkokoukseen 6.4.2022 varsinaiseksi edustajaksi Alpo Sailion ja varaedustajaksi Harri Lepolahti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

§ 72 Ilmoitusasiat

Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

Lisäksi kunnanhallitusta informoitiin Covid-hoitoihin ja näytteenottoon liittyvistä kustannuksista.

§ 73 Kehitys- ja keskusteluasiat

Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

Lisäksi kunnanhallitus keskusteli
– palkanmaksupalvelujen ulkoistamisen tilannekatsauksen
– kokousten siirroista seuraavasti, päätettiin siirtää seuraavasti
2.5.2022 kokous siirretään pidettäväksi 25.4.2022
16.5.2022 kokous siirretään pidettäväksi 9.5.2022
23.5. pidetään ylimääräinen kokous

– jatkossa pidetään joka toinen kokous läsnäolokokouksena ja joka toinen kokous etäkokouksena
– 28.3.2022 kokoukseen kutsutaan Ville Könönen kertomaan sisäilma-asioista
– huhtikuun kokoukseen kutsutaan Hannu Kujala kertomaan tonttien myyntitavoista

 

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan kotisivuilla 22.3.2022. Linkki esityslistaan.

 

Takaisin listaukseen