Ajankohtaista

Kaikki

Nurmijärven kunnanhallituksen 13.10.2022 jatkokokouksen päätökset

14.10.2022

Kunnanhallituksen 13.10.2022 jatkokokouksen päätökset tehtiin esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin;

§ 208 Kiintiöpakolaisten vastaanottaminen kuntapaikoille vuosittain ja kuntapaikkojen avaaminen kansainvälistä suojelua saaville henkilöille Nurmijärven kunnassa

Muutosesitykset

Juhani Vuorisalo teki muutosesityksen, että pitäydytään valtuuston aiemmassa päätöksessä ottaa kiintiöpakolaisia joka toinen vuosi.

Jouni Maijala teki Ritva Örlingin kannattamana muutosesityksen, että päätös muutetaan kuulumaan seuraavasti:

  1. kuntapaikkoja myönnetään kiintiöpakolaisille, mutta tarvittaessa myös muille kansainvälistä suojelua saaville henkilöille ja heidän perheilleen kotoutumislain soveltamisalan mukaisesti (Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010), lain soveltamisala §2)
  2. kunta vastaanottaa aiemman valtuuston päätöksen mukaisesti kiintiöpakolaisia joka toinen vuosi, kuten aiemmin ollaan valtuustossa päätetty.

Palautusesitys

Juuso Jaakola-Siimes teki Kalle Mustosen kannattamana palautusesityksen seuraavin perustein: Uudelleen valmistelussa pitää avata tarkemmin kustannuksia suoria sekä epäsuoria pidemmällä aikavälillä sekä muita vaikutuksia (vaikutustearviointi).  Vaikka kyseessä on ihmisten auttaminen ja sinällään tärkeä aihe, tulee päätöksentekijöillä olla paremmat tiedot päätöksen vaikutuksista kunnan talouteen, erityisesti nykyisessä tilanteessa, jossa kunnan talous on erittäin haastavassa tilanteessa.

Puheenjohtajan tiedustellessa asiaa, kunnanhallitus ei voinut olla yksimielinen palautusesityksestä. Puheenjohtaja määräsi pidettäväksi nimenhuutoäänestyksen siten, että
JAA = asian käsittelyn jatkaminen
EI = Jaakola-Siimeksen palautusesitys

Äänestyksen tulos
JAA 2 (Lepolahti, Niinimäki)
EI 9 (Vuorisalo, Maijala, Takalo-Eskola, Mustonen, Rantala, Jaakola-Siimes, Tapiolinna, Örling, Suomi)

Kunnanhallitus päätti äänin JAA 2 – 9 EI palauttaa asian valmisteluun.

Kunnanhallituksen palautettua asian valmisteluun tehdyt muutosesitykset raukesivat.

 

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan kotisivuilla 21.10.2022.

Takaisin listaukseen