Ajankohtaista

Kaikki

Nurmijärven kunnanhallituksen 12.9.2022 kokouksen päätökset

13.9.2022

Kunnanhallituksen kokouksen päätökset tehtiin esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin;

§ 177 Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö

Käsittely:
Jouni Maijala esitti Örlingin kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Perusteluna se, että lausunnot ovat puutteellisia ja vaativat tarkennuksia yhdenvertaisuuden osalta.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu palautusesitys, joten pidetään nimenhuutoäänestys siten, että
JAA = asian käsittelyn jatkaminen
EI = Maijalan palautusesitys

Äänestyksen tulos
JAA 8 (Hägg, Lepolahti, Mattila, Suhonen, Niinimäki, Raekannas, Sivula, Vaulamo)
EI 2 (Maijala, Örling)
POISSA 1 (Tapiolinna)

Kunnanhallitus päätti äänin 8 JAA – 2 EI – 1 POISSA jatkaa asian käsittelyä.

Päätös:
Esitys hyväksyttiin.

Jouni Maijala jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. Perusteluna se, että lausunnot ovat puutteellisia ja vaativat tarkennuksia yhdenvertaisuuden osalta.

§ 181 Eron myöntäminen Marko Heinoselle luottamustehtävistä ja täydennysvaali

Päätös:
Kunnanhallitus päätti

  1. todeta Marko Heinosen (SDP) luottamustehtävät Nurmijärven kunnassa päättyneiksi, koska hän menettää vaalikelpoisuutensa muuttaessaan asumaan toiselle paikkakunnalle,
  1. nimetä Marko Heinosen tilalle varajäseneksi Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon Kati Aaltion sekä
  1. antaa Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymävaltuutetuille toimintaohjeeksi esittää Osmo Suomista Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymähallituksen varajäseneksi.

§ 183 Otto-oikeuden käyttäminen lautakuntien ja viranhaltijoiden päätöksiin

Käsittely:
Esittelijä täydensi päätösesitystään seuraavilla 12.9.2022 mennessä valmistuneilla pöytäkirjoilla ja viranhaltijapäätöksillä:

  • Tekninen lautakunta 1.9.2022

Hankintapäällikkö

  • 9.9.2022 § 17, Liittyminen Sarastia Oy:n käännös- ja tulkkauspalvelujen hankintaa koskevaan puitesopimukseen

ja esitti, että kunnanhallitus merkitsee ne tiedoksi ja toteaa, ettei se käytä tehtyjen päätösten osalta otto-oikeuttaan.

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän täydennetyn päätösesityksen.

§ 185 Kehitys- ja keskusteluasiat

Esityksen mukaan.
Lisäksi kunnanhallitus keskusteli kokouskäytännöistä ja totesi keskustelun yhteydessä, että kokouskutsusta selviää, pidetäänkö kokous läsnäolokokouksena vai etäkokouksena. Puheenjohtajiston listapalaverissa on päätetty kokousten pitämismuodosta.

 

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan kotisivuilla 20.9.2022. Linkki esityslistaan.

Takaisin listaukseen