Ajankohtaista

Kaikki

Nurmijärven kunnanhallituksen 11.9.2023 kokouksen päätökset

12.9.2023

Nurmijärven kunnanhallituksen 11.9.2023 kokouksen päätökset tehtiin esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin,

§ 122 Nurmijärven kuntakonsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2023 ja talousarviomuutokset

Käsittely:
Arto Hägg esitti, että päätökseen tehdään seuraava tekstilisäys: Jatkossa merkittävimpien hankkeiden toteutumat raportoidaan myös hankkeen kokonaiskustannusten osalta, tavoite ja toteutuma/ennuste.

Häggin esitys raukesi kannattamattomana.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän pohjaesityksen.

§ 124 Kehitys- ja keskusteluasiat

Esitys hyväksyttiin.

Lisäksi kunnanhallitus keskusteli

– Sääksjärven vedenlaadusta
– elinvoimalautakunnan päätöksenteosta lupa-asioiden osalta
– jätevedenpuhdistamon rakentamisesta
– Monikon vuokralaisten tilanteesta
– Vaskomäen päiväkodin pihan tilanteesta
– Metsäkylän osayleiskaavan tilanteesta

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan kotisivuilla 19.9.2023. Linkki esityslistaan.

Takaisin listaukseen