Ajankohtaista

Kaikki

Nurmijärven kunnanhallituksen 10.10.2022 kokouksen päätökset

11.10.2022

Kunnanhallituksen kokouksen päätökset tehtiin esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin;

§ 190 Kunnanhallituksen kokouskäytännöt

Maiju Tapiolinna teki Mustosen, Lepolahden, Niinimäen, Örlingin ja Maijalan kannattamana seuraavan esityksen: Lähtökohtaisesti läsnäolokokous, jota tukee hybridivaihtoehto. Viranhaltijat voivat soveltuvin osin osallistua kunnanhallituksen kokouksiin läsnä tai etänä.

Kunnanhallitus hyväksyi Tapiolinnan esityksen yksimielisesti seuraavalla lisäyksellä:

Puheenjohtajisto voi kuitenkin niin katsoessaan määrätä hallituksen kokouksen pidettäväksi läsnäolokokouksena.

§ 191 Vastaus hallintokanteluun kunnanhallituksen kokouksesta 12.9.2022

Kunnanhallitus totesi, että hallintokantelua ei tarvitse käsitellä, koska tekijä on vetänyt kantelun pois.

§ 195 Kylien ja maaseutualueiden yleiskaavoituksen kehittäminen

Riikka Raekannas esitti Mustosen, Mattilan, Maijalan ja Tapiolinnan kannattamana asian palauttamista valmisteluun. Evästyksenä se, että esitykseen tuodaan nähtäville vaihtoehtoiset rakentamismahdollisuudet perusteluineen. Valmistelussa tulee huomioida kaavoituksen kehittämisen seurantaryhmän työskentelyn ja iltakoulun anti. Asian käsittelyä jatketaan kuukauden sisällä.

Koska palautusesityksestä ei voitu olla yksimielisiä, puheenjohtaja totesi, että pidetään nimenhuutoäänestys siten, että

JAA= asian käsittelyn jatkaminen
EI= Raekannaksen palautusesitys

Äänestyksen tulos
3 JAA (Hägg, Lepolahti, Niinimäki)
8 EI (Maijala, Mattila, Mustonen, Raekannas, Sivula, Tapiolinna, Örling, Vaulamo)

Kunnanhallitus päätti äänin 3 JAA – 8 EI palauttaa asian valmisteluun.

 

Esityslistan asiat 197, 198, 199, 200, 202, 205 ja 206 siirrettiin käsiteltäväksi jatkokokouksessa torstaina 13.10.2022.

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan kotisivuilla 18.10.2022. Linkki esityslistaan.

Takaisin listaukseen