Ajankohtaista

Näin Nurmijärvi rakentuu blogi, Opetus ja koulutus, Rakentaminen, Tilakeskus

Näin Nurmijärvi rakentuu-blogi: Urheilupuiston koulussa parannetaan sisäilmaa

26.2.2021

Urheilupuiston koulussa alkaa sisäilman parantamiseen liittyvä korjaustyöhanke, jolla mahdollistetaan koulun henkilöstölle ja oppilaille terveellinen ja turvallinen työskentely- ja oppimisympäristö siihen asti, kunnes Urheilupuiston uudisrakennus valmistuu. Kunnanvaltuuston hyväksymän palveluverkkosuunnitelman mukaan uudisrakennuksen suunniteltu rakentamisajankohta on vuosina 2024–2025. Nykyisten koulutilojen korjaus alkaa maaliskuun alussa ja jatkuu lähes vuoden loppuun saakka. Koulu on toiminnassa koko korjaustyön ajan. Urheilupuiston korjaushankkeen etenemistä voi seurata kunnan viestintäkanavissa.

Urheilupuiston koulussa on todettu ongelmia sisäilmassa, ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on todennut niiden korjaamisen välttämättömäksi. Koulussa on teetetty sisäilma- ja kuntotutkimus sekä laadittu korjaussuunnitelma viime vuonna. Urheilupuiston koulun korjaustyöt toteuttaa ulkopuolinen urakoitsija ja käytännön projektinhallinnasta vastaa rakennuttajakonsultti. Kunnan tilakeskus on teettänyt hankkeen tutkimukset ja suunnitelmat, laatinut kilpailutusasiakirjat sekä miettinyt yhteistyössä käyttäjien kanssa hankkeen toteutustapaa. Tilakeskus on vuodenvaihteessa kilpailuttanut hankkeeseen urakoitsijan ja toimii tilaajana.

”Korjaustoimet kohdistuvat laaja-alaisesti eri tiloihin; vaipan, alapohjien, liittymärakenteiden, läpivientien, halkeamien ja auditorion rakenteiden tiivistystoimenpiteitä sekä pieniä iv-muutostöitä tekstiili- ja teknisen työn tiloissa” kertoo kunnan rakennuttajainsinööri Hemmo Saartoala.

Korjaustyössä huomioidaan käyttäjien turvallisuus ja sujuva koulutyö

Koulu on toiminnassa koko korjaustyön ajan. Korjaustyöt etenevät vaiheittain tilasta toiseen. Ennen luokkatilan korjauksen alkamista, siirtyvät tilan käyttäjät väistötilaan. Väistötiloina toimivat jo korjatut luokkatilat sekä viereiset Monikon tilat.

Korjaushankkeessa edetään tehdyn suunnitelman mukaan. ”Kattavan suunnitelman avulla koulun toiminta on koko korjaushankkeen ajan mahdollisimman ennakoitavaa, ja haluamme näin mahdollistaa omalta osaltamme koulutyön sujuvuuden. Korjaustöitä tehdään myös koulutyöajan ulkopuolella ja loma-aikoina, esimerkiksi keittiö, ruokala ja käytävät korjataan oppilaiden ollessa lomalla” toteaa Saartoala.

Korjaushanke käynnistyy 1.3.2021, ja viikon yhdeksän aikana urakoitsija tekee valmistelevia töitä. Koulun alueelle tuodaan muun muassa korjaustyöhön liittyviä välineitä, työmaakoppeja ja aitauksia. Varsinainen korjaustyö alkaa maanantaina 8.3.2021, ja jatkuu lähes vuoden loppuun saakka.

”Korjaustyöt vaikuttavat valitettavasti koulun tiloissa toimivien arkeen. Huomioimme korjaushankkeen aikana koulun käyttäjien turvallisuuden ja pyrimme siihen, että koulutyö jatkuu mahdollisimman normaalina. Melua aiheuttavia töitä ei tehdä koulupäivän aikana, väliaikaiset kulkureitit ovat turvallisia käyttää ja rakennuspölyä hallitaan eristämällä ja alipaineistamalla työn alla olevat tilat”, sanoo Saartoala.

Korjaushankkeesta viestiminen

”Urheilupuiston koulun henkilöstölle korjaushankkeesta ja tilojen käytöstä tiedottaminen on aloitettu loka-marraskuussa viime vuonna. Asiaa on tuoreeltaan sivuttu muun muassa henkilöstökokouksessa, jossa henkilöstöllä on ollut mahdollista esittää kysymyksiä ja kommentteja”, kertoo Urheilupuiston koulun rehtori Matti Jumpponen.

”Lisäksi oppilaille ja huoltajille viestitään korjaushankkeesta säännöllisesti, myös jatkossa, Wilman kautta lähetettävässä Rehtorin kirjeessä. Viimeisin kirje lähti itse asiassa tänään”, Jumpponen toteaa.   

Urheilupuiston koulun korjaushankkeen etenemisestä tiedotetaan aktiivisesti myös koulun ulkopuolella kunnan kotisivuilla, ajankohtaisissa uutisissa ja uudessa ”Näin Nurmijärvi rakentuu” – blogissa sekä sosiaalisen median kanavissa. Lisäksi kotisivuille avataan maaliskuussa lomake, jolla kuntalaiset voivat lähettää kysymyksiä liittyen Urheilupuiston korjaushankkeeseen ja opetusjärjestelyihin.

 

Takaisin listaukseen