Ajankohtaista

Ilmastotyö, Näin Nurmijärvi rakentuu blogi, Yritykset

Näin Nurmijärvi rakentuu blogi: Miljoona puuta ja monta muuta nurmijärveläisyritystä kasvattavat metsien hiilinieluja

15.7.2021

Metsä toimii hiilinieluna, kun metsien puuston kasvu on suurempi kuin metsästä korjattava puusto. Kasvaessaan puusto sitoo ilmakehän hiilidioksidia hiilivarastoksi sekä itse puustossa että maaperässä. Metsien istutuksilla voidaan kasvattaa hiilinieluja ja vastaavasti metsää hävitettäessä hiilidioksidia vapautuu uudelleen ilmakehään. Metsäalueiden on arvioitu sitovan ja varastoivan noin neljänneksen maailman hiilidioksidipäästöistä.

Suojelualueet, joilta puuta ei korjata, toimivat tärkeinä hiilivarastoina, joissa hiili säilyy pitkään sekä puustossa että maaperässä. Vanhat metsät ovat hiilensidonnan suhteen tasapainossa – hiiltä sitoutuu hitaasti kasvavaan puustoon, mutta samalla sitä myös vapautuu hitaasti puuston lahotessa. Osa korjatusta puusta säilyy jalostuksen jälkeen hiilivarastona puurakennuksissa ja muissa pitkäikäisissä tuotteissa.

Vastuullisella yhdyskuntarakenteella voidaan vaikuttaa hiilinielujen säilymiseen ja lisäämiseen. Asukasluvun kasvu kehittyneissä maissa aiheuttaa paineita ottaa metsämaita rakennuskäyttöön. Köyhissä maissa puolestaan metsämaita hävitetään maatalouden kasvutarpeiden vuoksi. Myös yrityksillä on mahdollisuus vaikuttaa metsien hiilinieluun omilla toimillaan.

Ilmastoystävällistä metsänhoitoa nurmijärveläisyritysten tapaan

Nurmijärveläisistä yrityksistä Altia, TTS Työtehoseura ja Plastone kertoivat kunnan tämänvuotisessa ilmastotyökyselyssä tekevänsä omassa toiminnassaan ratkaisuja, jotka kasvattavat metsien hiilivarastoja.

Alkoholijuomayhtiö Altia omistaa Rajamäellä metsää 1500 jalkapallokenttää vastaavan alan. Pohjavesialueella on yli satavuotiasta metsää ja suojeltua suoaluetta.

” Metsänhoito on yksi keinoistamme hillitä ilmastonmuutosta. Teimme joulukuussa 2020 Gaia Consultingin avulla laskelmat Altian metsäalueen hiilinielukapasiteetista. Nyt uusimme metsänhoitosuunnitelmamme siten, että alue sitoisi vielä enemmän hiiltä tulevina vuosikymmeninä”, kertoo Altian viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Petra Gräsbeck.

TTS Työtehoseurassa aloitettiin viime vuonna Maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella merkittävä työ talousmetsien luonnonhoidon täydennyskoulutuksen kehittämiseksi. Ilmastoviisaaseen metsätalouteen kuuluvat myös luonnonhoito ja monipuoliset metsänkäsittelytavat.

”Olemme kehittäneet uuden täydennyskoulutusmallin luonnonhoitoon ja jatkuvan kasvatuksen hakkuisiin. Tavoitteena on lisätä metsäkoneenkuljettajien osaamista ja ymmärrystä näistä teemoista. Koulutusta pilotoidaan tänä vuonna valtakunnallisesti ja kerätään tietoa sen toimivuudesta kehittämisen tueksi”, kertoo asiantuntija Jim Artturi Työtehoseuralta.

”Saxo-konserni, johon nurmijärveläinen Plastone Oy kuuluu, omistaa metsää, jota kasvatetaan jatkuvan kasvun periaatteella, lisäten näin metsien hiilinieluja. Kestävällä metsänhoidolla hiilinieluja kasvattaen kompensoimme niitä päästöjä, jotka väistämättä syntyvät omassa toiminnassamme”, kertoo myyntipäällikkö Olli Mälkönen.

Miljoona puuta Tansaniaan

Miljoona Puuta-hanke, jonka vetäjänä on Meeple Oy, hidastaa ilmastonmuutosta istuttamalla miljoona puuta Tansaniaan. Miksi juuri Tansaniaan?

”Koska puut sitovat hiiltä nimenomaan kasvukautensa aikana, niin hankkeen puut istutetaan Tansaniaan, missä optimaalisten ilmasto-olosuhteiden ansiosta puiden kasvu on keskimäärin 3-5 kertaa nopeampaa kuin esimerkiksi Suomen oloissa”, kertoo Meeple Oy:n omistaja, nurmijärveläinen Heidi Saari.

”Korjuun jälkeen puut käytetään rakennusmateriaaliksi, jolloin ne toimivat hiilivarastoina. Hanke sisältää myös jälki-istutusvelvollisuuden, minkä avulla alueelle saadaan rakennettua entistä kestävämpää metsityskulttuuria”, toteaa Saari.

Yhteistyökumppanina Miljoona puuta-hankkeessa toimii Tansanian metsänhoitoyhdistys TTGAU. Miljoona Puuta on myös mukana suomalaisessa Avoin Maps -satelliittipilottihankkeessa, jossa Reaktor Space Labin -satelliittia hyödyntäen voidaan paikantaa GPS-koordinaateilla vahvistetut istutusalueet ja seurata niiden kehitystä.

Valmiiden pakettien lisäksi yrityksille voidaan räätälöidä myös oma kokonaisuus, minkä avulla yritys voi hyvittää toiminnastaan syntyvää hiilikuormaa toivomassaan määrässä. Lisätietoa hankkeesta ja siihen osallistumisesta löytyy hankkeen verkkosivuilta, https://www.miljoonapuuta.fi/

 

>> Näin Nurmijärvi rakentuu-blogi

Takaisin listaukseen