Ajankohtaista

Näin Nurmijärvi rakentuu blogi

Näin Nurmijärvi rakentuu blogi: Enemmän kuin pätkä asfalttia – ajatuksia Klaukkalan kehätien rakentamisesta

22.6.2021

Uuden tien rakentamisessa on kyse aina paljon enemmästä kuin vain siitä, että mennään koneiden kanssa maastoon rakentamaan. Uusi tie on mahdollisuus kehittää aluetta, sujuvoittaa matkantekoa ja parantaa liikenneturvallisuutta. Klaukkalan kehätie on tästä erinomainen esimerkki – se on paljon enemmän kuin seitsemän ja puoli kilometriä asfalttia.

Klaukkalan kehätie on monella mittarilla mitattuna erityisen onnistunut tiehanke: tie päästiin avaamaan liikenteelle vuoden suunniteltua aiemmin, ja myös kustannukset alittuivat reippaasti. Voinee sanoa, että nyt voittivat alueen asukkaat, tienkäyttäjät, kunta sekä kaikki muutkin veronmaksajat.

Jokainen kehätietä käyttävä ajoneuvo on pois Klaukkalan keskuksesta, mikä tekee alueesta viihtyisämmän ja mahdollistaa sen kehittämisen aiempaa paremmin. Sujuvampi matkanteko hyödyttää niin työmatkalaisia kuin muitakin. Tietenkään ei pidä unohtaa sitä, että aivan kaikki tienkäyttäjät hyötyvät sujuvista yhteyksistä ja hyvässä kunnossa olevista väylistä.

Mielenkiintoinen matka suunnitelmista toteutukseen

Olen saanut olla alusta asti mukana kehätien rakennushankkeessa. Erityistä tässä hankkeessa oli se, että näin pitkä pätkä tietä tehtiin täysin uuteen paikkaan. Tiellä oli suuret korkeuserot korkeimpien kallioiden ja syvimpien laaksojen välillä; nyt tien valmistuttua ei kuitenkaan enää oikeastaan edes hahmota sitä, millä tavalla tie on muokannut maisemaa.

Työkoneita tietyömaalla, jossa rakennetaan Klaukkalan kehätietä.

Tien rakentamiseen kuuluu runsaasti erilaisia vaiheita, alkaen selvitysten ja suunnitelmien laatimisesta sekä suunnittelijan ja urakoitsijan kilpailuttamisesta aina varsinaiseen toteuttamiseen saakka. Matkan varrella tehdään tiivistä yhteistyötä eri viranomaisten sekä niiden kuntien tai kaupunkien kanssa, joiden alueelle uusi tie rakennetaan. Suunnitteluvaiheessa ollaan laajasti vuorovaikutuksessa esimerkiksi maanomistajien, asukkaiden ja yritysten kanssa.

Hankkeen toteutusvaiheessa on tärkeää huolehtia siitä, että lopputulos on laadukas ja suunnitelmien mukainen, työmaalla noudatetaan turvallisuusmääräyksiä ja minimoidaan tapaturmariskit, työt etenevät aikataulussa, eikä budjettia ylitetä. Samalla pyritään jatkuvasti viestimään alueen asukkaille ja siellä liikkuville töiden etenemisestä sekä mahdollisista vaikutuksista liikenteelle.

Kehätien rakentamisessa maa- ja kalliomassojen käyttö saatiin optimoitua siten, että turhalta massojen kaivamiselta ja kuljettamiselta vältyttiin. Urakka suunniteltiin siten, että nopea rakentaminen oli mahdollista, minkä lisäksi urakoitsija onnistui toteuttamaan työt tehokkaasti.

Vaikka kehätie saatiin käyttöön jo viime marraskuussa, valmistuu tien rakennusurakka viimeistelytöineen tänä kesänä ja koko hanke loppuvuodesta. Kesän ja syksyn ajan

ahkeroimme vielä Klaukkalan ja Nurmijärven kirkonkylän välille valtatielle 3 rakennettavan liikenteenhallintajärjestelmän parissa.

Hyvää kesää kaikille blogin lukijoille!

Bloggaajana

Marja Wuori

projekti-insinööri, Väylävirasto

>> Näin Nurmijärvi rakentuu blogi

Takaisin listaukseen