Ajankohtaista

Liikenne

Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie -hankkeen viimeistelytyöt valmistuneet

24.9.2021

Klaukkalan keskustaajaman kiertävä kehätie sekä sen eritasoliittymät viimeistely- ja vihertöineen ovat valmistuneet. Uusi tie saatiin liikenteelle vuoden etuajassa. Kokonaisuudessaan hanke valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä, jolloin myös osana hanketta toteutettava liikenteenhallintajärjestelmä otetaan käyttöön.

Helmikuussa 2019 aloitettu Nurmijärven Klaukkalan keskustaajaman kiertävän tieyhteyden rakentaminen on saatu päätökseen. Uusi 7,5 kilometrin pituinen tie rakennettiin alueen kasvavien liikennemäärien tarpeisiin sekä helpottamaan Klaukkalantien ruuhkautumista. Kehätie mahdollistaa myös lähialueiden maankäytön suunnitelmallisen kehittämisen. Osana hanketta toteutettiin myös Kirkkotien (E2), Luhtajoentien (E3), Metsäkylän (E4) ja Lamminsuon (E5) eritasoliittymät.

”Klaukkalan kehätie otettiin liikenteelle noin vuoden suunniteltua aiemmin. Myös kustannukset alittuivat reilusti. Tie avattiin liikenteelle 26. marraskuuta 2020, ja nyt olemme saaneet valmiiksi myös kaikki hankkeeseen kuuluvat viimeistelytyöt”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Antti Koski Väylävirastosta.

Tiehankkeesta vastasi Väylävirasto, ja sitä rahoitti myös Nurmijärven kunta. Urakoitsijana toimi Kreate.

Sujuvampi liikenne ja viihtyisämpi Klaukkala

Ennen Klaukkalan kehätien valmistumista Klaukkalan läpi ajoi normaaliaikoina noin 18 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.

”Kehätiestä hyötyvät niin klaukkalalaiset kuin muutkin tienkäyttäjät. Uusi tie on lyhentänyt matka-aikoja, sujuvoittanut liikennettä sekä vähentänyt Klaukkalan keskustan kautta kulkevaa läpiajoliikennettä”, kertoo Nurmijärven kunnan tekninen johtaja Jouko Lehtonen.

Hankkeen alkuperäinen kustannusarvio oli 42 miljoonaa euroa, joka alittui reilusti. Lopulliset kustannukset ovat 33,8 miljoonaa euroa, josta Nurmijärven kunnan osuus on 8,1 miljoonaa euroa. Hanke on osa valtion korjausvelkaohjelmaa.

Viimeinen osa hankkeesta valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä

Hankkeen yhteydessä toteutetaan valtatielle 3 Klaukkalan ja Nurmijärven välille liikenteenhallintajärjestelmä, joka koostuu vaihtuvista nopeusrajoitusmerkeistä ja tiedotusopasteista sekä muista sään ja liikenteen mittauslaitteista. Järjestelmän toteutuskustannukset ovat noin kolme miljoonaa euroa, ja sen rahoittaa Väyläviraston ja Nurmijärven kunnan lisäksi Fintraffic Tie. Tämän osan hankkeesta toteuttaa Normiopaste, ja se valmistuu syksyn aikana.

Takaisin listaukseen