Ajankohtaista

Kaikki

Miten Ukrainan sodasta voi puhua lapselle?

3.3.2022

Sota Ukrainassa on ollut laajasti esillä eri tiedotusvälineissä ja sosiaalisessa mediassa. Lasten ja nuorten käyttämissä sosiaalisen median palveluissa on voinut kohdata rajuakin sotakuvastoa. On tärkeää, että lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus keskustella turvallisen aikuisen kanssa siitä, miten suojata itseään tämänkaltaiselta materiaalilta ja liiallisen uutisoinnin seuraamiselta. On myös tärkeää, että lapset ja nuoret saavat asianmukaista tietoa ja vastauksia mieltään askarruttaviin kysymyksiin.

Keskusteluapua lapsille ja nuorille tarjotaan päiväkotien, esiopetuksen, koulujen, lukion ja nuorisopalveluiden aikuisten toimesta. Lapsen tai nuoren voi ohjata opettajan, psykologin, kuraattorin, terveydenhoitajan, nuorisotyöntekijän tai muun aikuisen luokse kertomaan huolistaan ja kysymyksistään.

Neuvoa ja tukea on tarjolla myös seuraavilta tahoilta:

Pelastakaa lapset ry: kriisitilanteen kohtaaminen 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton vanhempainpuhelin
SPR: Lapsen tai nuoren auttaminen kriisitilanteessa 
Mieli ry:n kriisipuhelin (09 2525 0111)

Myös huoltajille on tarjolla tukea, esimerkiksi: Henkinen selviytyminen kriisitilanteessa

Pidetään yhdessä huolta, että lapsemme ja nuoremme saavat tarvitsemaansa tukea turvallisuuden tunteensa vahvistamiseksi.

Takaisin listaukseen