Ajankohtaista

Katujen kunnossapito, Siistiksi, Tilakeskus

Mihin lumi varastoidaan ja kuinka lumitöiden vastuut jakautuvat?

19.2.2021

Tänä vuonna meitä on hellitty upeilla, lumisilla talvikeleillä. Runsas lumentulo ilahduttaa monia, mutta teettää myös paljon lisätöitä niin kunnalle kuin omakotiasujille.  Runsas lumentulo aiheuttaa myös erilaisia haasteita eri toimijoille ja kysymyksiä lumitöiden vastuiden jakaantumisesta. Mitä kuuluu tontinomistajan vastuulle ja mitä kunnan vastuulle? Tätä sääntelee laki katujen kunnossapidosta. Entä minne omakotiasuja voi kolata ja varastoida lumet pihaltaan? Omalle tontille, sillä väärään paikkaan kolattu lumi voi viedä naapurisovun, tai johtaa jopa raastupaan.

Katujen kunnossapidosta säädetään laissa, joka koskee asemakaava-alueen katujen lisäksi toreja, katuaukioita ja puistoja. Lain tavoitteena on parantaa jalankulkijoiden olosuhteita, jolloin kaikki, niin iäkkäät kuin toimintaesteiset henkilöt, voivat liikkua turvallisesti ja vaivattomasti.  Lain toisena tavoitteena on selkeyttää kunnan ja tontinomistajan tehtävänjakoa. Kunnossapidon laiminlyönnistä voi kunta tai tontinomistaja joutua maksamaan vahingonkorvausta, esimerkiksi jalankulkijalle sattuneesta liukastumisesta tai muusta tapaturmasta.

Pihatie ja tonttiliittymä – asukkaan vastuulla

Lumentulon perussääntönä voidaan pitää sitä, että lumi ei ole kenenkään omaisuutta ilmassa leijaillessaan, mutta sen saavuttaessa maan, sen omistajuus siirtyy maanomistajalle. Maanomistaja ei voi kasata lunta muiden tonteille, ei kunnan eikä naapureiden, jos naapurisopu halutaan säilyttää.  Toki naapurin kanssa voi asiasta neuvotella, jos oma tontti on jo täyttynyt lumesta ja naapurin tontilla on vielä paljon tilaa. Jos lumi ei mahdu omalle tontille, voi myös ottaa yhteyttä Nurmijärvellä toimivaan kuljetusyritykseen, ja tilata lumelle kuljetuksen lumenvastaanottopaikalle.

Tontinomistaja vastaa tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta, ja tonttiliittymän kohdalle auratun lumen poistamisesta. Varsinkin tiiviillä asuinalueilla auratessa syntyy tonttiliittymiin pakosti aurausvalleja, joiden poistaminen kuuluu lain mukaan tontinomistajalle.

Kunta huolehtii ajoradoista ja pyöräteistä

”Kunta vastaa ajoratojen, pyöräteiden ja yhdistettyjen jalankulku- ja pyöräteiden talvikunnossapidosta”, kertoo katujen kunnossapitopäällikkö Markku Koskinen.

”Meille katujen hoitoa vaikeuttavat niiden varsille pysäköidyt autot, mutta myös tontinomistajien ajoradalle kolaama lumi. Joissain tapauksissa katu täyttyy lumesta niin pahasti, että liikkuminen siellä on kaikille hankalaa”, lisää Koskinen. Lunta ei pitäisi myöskään kolata tien toiselle puolelle, sillä aura voi siirtää sen joko takaisin tielle tai toisen naapurin liittymän tukkeeksi.

Lisätietoa kadun kunnossa- ja puhtaanapidon vastuujaosta (pdf).

Takaisin listaukseen