Ajankohtaista

Alkuluokka, Lapset, Opetus ja koulutus, Rakentaminen, Tilakeskus, Varhaiskasvatus

Metsolan päiväkoti ehdolla Puupalkintokisassa – käy äänestämässä!

26.10.2021

Rajamäellä oleva Metsolan puupäiväkoti on ehdolla Puuinfo Oy:n Puupalkintokisassa. Puupalkinto jaetaan tänä vuonna 4.11.2021 rakennukselle, sisustukselle tai rakenteelle, joka edustaa korkealaatuista, suomalaista puuarkkitehtuuria tai jossa puuta on käytetty rakennustekniikkaa edistävällä tavalla.

Puupalkinnon voittaja on yleisöäänestyksessä eniten tykkäyksiä saanut kohde. Kilpailussa on mukana yhdeksän kohdetta. Äänestää voi 31.10.2021 asti.

Metsolan päiväkoti

Metsolan päiväkotia kuvataan Puuinfon ehdokkaiden esittelysivulla monin, mairittelevin ja ylistävin sanoin.

”Metsolan puupäiväkoti on, joka tarjoaa muuntojoustavat tilat päiväkodille ja alkuluokkatoiminnalle. Harjanteelle rakennetusta kolmionmuotoisesta päiväkodista on tullut Rajamäen Kylänpään alueelle arvostettu maamerkki. Päiväkodin kolmionmallinen muoto rajaa länsipuolen leikkipihalle suojaisan alueen, jolloin Metsolankaarelta avautuvat vapaat näkymät rakennuksen veistokselliselle itäpäädylle”.

”Rakennuksen muotokielessä näkyy päiväkodille ominainen leikkimielisyys. Suunnittelun alkuvaiheessa päiväkotilapsetkin saivat osallistua suunnitteluun erilaisten työpajojen avulla. Sisäänkäynti rakennukseen tapahtuu katettujen ja suojaisten syvennysten kautta. Toisen kerroksen poistuminen käy katettua ulkoporrasta sekä osastoitua porrashuonetta pitkin. Ulkopuolen puuaihe jatkuu sisätiloissa”.

”Toiminnalliset tilat ryhmittyvät päiväkodin keskusaulan ympärille, joka toimii myös oppimistilana. Keskusaula ja sitä kiertävä käytävä luovat varsinkin toisessa kerroksessa elämyksellisiä näkymiä pitkin rakennusta. Valoa keskusaulaan tuovat aulan katossa sijaitseva kattolyhty ja julkisivua koristavat suuret ikkunat”.

” Puurakenteen hyvä hengittävyys luo poikkeuksellisen terveelliset sisäolosuhteet, eivätkä puuelementit myöskään vaadi erikseen lämmöneristeitä. Puurakenteiden suunnittelussa vaadittiin myös uudenlaisten rakenteiden kehittämistä. Esimerkiksi keskusaulan kattoa risteävät liimapuupalkit tukevat rakennetta ja näyttäytyvät myös vaikuttavina arkkitehtonisina elementteinä”.

Näiden suitsutusten perusteella Metsolan päiväkoti tuntuu olevan se, kilpailun hienoin, vaikuttavin ja toimivin kohde. Jos olet samaa mieltä, käy painamassa peukkua Metsolan päiväkodille!

Takaisin listaukseen